SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Studijní středisko Bratislava > Školné a poplatky

Školné a poplatky


Školné na semester je vo výške 799 € / semester. Jeden akademický rok sa skladá z dvoch semestrov. 

Školné za akademický rok je možné rozložiť do dvoch splátok. V prípade výnimočnej situácie je možnosť rozložiť školné aj do viacerých splátok. 

Bankové spojenie: 
  • banka: KB Znojmo
  • číslo účtu: 86-4560930247/0100
  • variabilný symbol: rodné číslo študenta bez lomítka

 

 


Aktuálně na SVŠE