SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Mezinárodní vztahy > Užitečné informace

Užitečné informace


Na těchto stránkách mají studenti a akademičtí pracovníci možnost obeznámit se s nabídkami organizací poskytujících zahraniční stáže, studijní pobyty, stipendia a ucházet se o ně nezávisle na nabídce SVŠE.

Pojištění na cesty

Cestovní pojištění UNIQA je jediným oficiálním pojištěním ke kartám ISIC, ITIC a ALIVE. Dlouhodobě patří mezi držiteli karet k jednomu z nejoblíbenějších benefitů. Svou oblibu si kromě nízké ceny začínající již na 200,- Kč vysloužilo zejména možností připojištění na provozování nebezpečných sportů. Obliba pojištění roste také díky možnosti pojištění na dlouhodobý výjezd v rámci Evropy anebo za výhodné ceny do celého světa.

 

 

 

Dům zahraničních služeb MŠMT

Dům zahraničních služeb MŠMT je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, plnící úkoly při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva. Více informací a aktuality na stránkách: http://www.dzs.cz

 

Erasmus+

Erasmus je program celoživotního vzdělávání, který je zaměřený na vysokoškolské vzdělávání, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni, na spolupráci vysokoškolských institucí v mezinárodním kontextu a také na spolupráci těchto institucí s podniky.

V Evropě funguje od roku 1987. Za posledních 20 let absolvovalo v rámci programu Erasmus studium v zahraničí více než 1,5 milionu studentů v Evropě. V České republice funguje ERASMUS již deset let a díky tomuto programu vyjelo za studiem do zahraničí již více než 25 tisíc českých studentů.

SVŠE byl udělen Erasmus University Charter v prosinci 2010.

Erasmus University Charter je listina, kterou Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu ERASMUS. Erasmus University Charter je dvojího typu:

  1. „klasický“ Erasmus University Charter – slouží jako povolení pro všechny typy aktivit programu Erasmus kromě pracovních stáží,
  2. rozšířený neboli Extended Erasmus University Charter – slouží jako povolení pro zajišťování studentských a učitelských výměnných pobytů na evropských vysokých školách a v organizacích a pracovních stáží studentů v evropských firmách. Na financování těchto pobytů získávají vyjíždějící studenti a učitelé nemalé prostředky z Evropských fondů.

Další informace k programu naleznete na: http://www.naep.cz

 

ERASMUS POLICY STATEMENT
SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ s.r.o.

 

Aktion

Aktion Česká republika – Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Program AKTION byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí.

Program AKTION slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech a především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající.

Pro další informace klikněte zde: http://www.zahranici-stipendium.cz/aktion/aktion.htm

 

Dutch Internship

Dutch Internship je nizozemská společnost zprostředkující pracovní stáže v nizozemských podnicích pro studenty ze zahraničních vysokých škol. Studenti si mohou z vlastní iniciativy získat potřebné informace a domluvit si stáž osobně.

Pokud máte zájem o více informací, klikněte na: http://www.dutch-internship.com

 

Camino Barcelona Spanish Language School

CBSLS je jazykovou školou v centru Barcelony, uprostřed temperamentní a lukrativní čtvrti, necelých 10 minut chůze od náměstí Plaza Catulaňa a třídy La Rambla.

Je to jediná škola v Barceloně, která nabízí studentům ubytování ve stejné budově, v jaké se nachází škola. SBSLS nabízí široké spektrum kurzů, včetně nejoblíbenějšího intenzivního kurzu.

Více informací na http://www.caminobarcelona.com

Kontaktovat můžete i českou rodilou mluvčí Simonu Růžičkovou na e-mailové adrese: corinna@caminobarcelona.com

 

Zahraniční stáže

Možnost vyjet na zahraniční stáž prostřednictvím mezinárodní studentské organizace AIESEC - více na http://aiesec.cz/produkty/pro-studenty/zahranicni-staze/.

 

Stipendijní pobyty

v rámci mezivládních dohod nabízené do jednotlivých zemí. Více informací na stránkách Akademické informační agentury MŠTM http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=1995&preview=yes.

 


Aktuálně na SVŠE