SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > O studiu > Stipendia

Stipendia


Studenti prezenční formy studia SVŠE Znojmo mají možnost využívat různých druhů stipendií, aby snížili finanční zátěž studia. Dojíždějící studenti si mohou zažádat o ubytovací stipendium, studenti z rodin s nižšími příjmy mají možnost využít sociálního stipendia a studenti s vynikajícím prospěchem během studia mohou získat prospěchové stipendium. Všechna stipendia podrobně upravuje Stipendijní řád SVŠE Znojmo.

 

Ubytovací stipendium


 • je určeno pro dojíždějící studenty,
 • studenti žádají během akademického roku dvakrát (v říjnu a v březnu),
 • student má nárok na příspěvek od státu, je-li jeho trvalé bydliště mimo okres Znojmo (nezáleží, jestli je ubytován na kolejích),
 • student má nárok na příspěvek od školy pouze tehdy, je-li ubytován na kolejích,
 • mají na něj nárok pouze studenti během standardní doby studia (tzn. během prvních třech ročníků),
 • ubytovací stipendium je vždy vypláceno zpětně za příslušné období (za zimní semestr v měsíci lednu, za letní semestr v měsíci červenci),
 • stipendium lze vyplatit pouze na bankovní účet vedený v českých korunách, jinak je stipendium vypláceno v hotovosti.

 

Žádost o ubytovací stipendium: termín pro podání žádosti na letní semestr – do 20. 3., na zimní semestr do 20. 10.

  

Sociální stipendium


 • je určeno pro studenty z ekonomicky slabších rodin,
 • studenti žádají během akademického roku dvakrát (v říjnu a v březnu),
 • mají na něj nárok pouze studenti během standardní doby studia (tzn. během prvních třech ročníků),
 • sociální stipendium je vždy vypláceno zpětně za příslušné období (za zimní semestr v měsíci lednu, za letní semestr v měsíci červenci),
 • stipendium lze vyplatit pouze na bankovní účet vedený v českých korunách, jinak je stipendium vypláceno v hotovosti,
 • k vyplněné žádosti je nutné jako přílohu doložit Potvrzení pro účely přiznání stipendia, které vydává Úřad práce ČR (musí zde být jednoznačně uvedeno, ve kterých měsících má student na stipendium nárok).

 

Žádost o sociální stipendium: termín pro podání žádosti na letní semestr – do 20. 3., na zimní semestr do 20. 10.

 

 

Prospěchové stipendium


 • je určeno pro studenty prezenční formy studia s výbornými studijními výsledky na SVŠE,
 • studenti žádají po skončení příslušného akademického roku,
 • prospěchové stipendium je vždy vypláceno zpětně za příslušný akademický rok ve dvou částkách (50 % do konce října, 50 % do konce února),
 • stipendium lze vyplatit pouze na bankovní účet vedený v českých korunách, jinak je stipendium vypláceno v hotovosti,
 • na prospěchové stipendium mají nárok studenti v druhém, resp. třetím ročníku za první, resp. druhý ročník studia,
 • pro získání stipendia nesmí být student v průběhu daného akademického roku hodnocen známkou F,
 • v případě dosažení studijního průměru do 1,2 má student nárok na stipendium ve výši 10 000 Kč, 
 • v případě dosažení studijního průměru do 1,5 má student nárok na stipendium ve výši 5 000 Kč.

 

Žádost o prospěchové stipendium: termín pro podání žádosti za akademický rok 2021/2022 – do 31. 8. 2022

 

Záležitosti stipendií vyřizuje:


 


Aktuálně na SVŠE