SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Katedry > Katedra cizích jazyků

Katedra cizích jazyků


Katedra cizích jazyků na naší soukromé vysoké škole má již svou oblibu a tradici. Každoročně se hlásí mnoho studentů, kteří vědí, že se zde opravdu naučí plynně hovořit obchodní angličtinou nebo obchodní němčinou.

 

Jazyková výuka a mezinárodní jazykové zkoušky na SVŠE


Studenti SVŠE jsou výborně jazykově vybaveni, o čemž svědčí kladná hodnocení ze všech zahraničních pobytů, kterých se doposud účastnili. Umožníme studium a stáže v zahraničí a v zemích Evropské unie, kde sídlí naši partneři, a studenty dokonale připravíme na práci v zahraniční firmě.

 

Studenti musí absolovat v průběhu studia zkoušku ze dvou cizích jazyků (každé 4 semestry výuky):

• první jazyk je odborný (Business English nebo Wirtschaftsdeutsch, level B2–C1)

• druhý jazyk slouží pro běžnou komunikaci (výběr z 3 jazyků - Aj, Nj, Rj, level A2–B1)

 

 Specifika výuky jazyků na SVŠE:


• malé jazykové skupiny

• povinnost studentů připravit prezentace v cizím jazyce

• workshopy s rodilými mluvčími

• příprava k mezinárodním jazykovým zkouškám

 

Personální zabezpečení


 

Vedoucí katedry


Foto Jméno a příjmení E-mail
Mgr. Marie Reháková Mgr. Marie Reháková rehakova@svse.cz

Členové katedry


Foto Jméno a příjmení E-mail
PhDr. Lenka Vislousová PhDr. Lenka Vislousová vislousova.lenka@svse.cz
Mgr. Kristýna Dvořáková Mgr. Kristýna Dvořáková dvorakova.kristyna@svse.cz

SVSĚ uzavřela smlouvy o spolupráci s Cambridge P.A.R.K., díky čemuž mají studenti možnost skládat mezinárodně uznávané jazykové zkoušky v AJ a NJ přímo na naší instituci.Aktuálně na SVŠE