SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Knihovna

Knihovna


Knihovna na Facebooku

Knihovna Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo je především odbornou knihovnou. Tematické zaměření fondu knihovny primárně kopíruje obory vyučované na této ekonomicky a marketingově zaměřené škole.

Knihovna je zřízena za účelem poskytovat studentům, absolventům a zaměstnancům SVŠE knihovnické a informační služby, včetně prodeje skript a učebnic nebo odborné literatury.

Získává, uchovává a zpřístupňuje odbornou literaturu. Od roku 2007, kdy vznikla, se neustále rozvíjí a doplňuje o nové svazky. V současnosti jich je evidováno na 4 000. Vzhledem k tomu, že knihovna nemá statut veřejné knihovny, neposkytuje služby externím uživatelům ani meziknihovní výpůjční služby. Pro studenty, absolventy i učitele naší školy je zde ovšem skvělé informační zázemí.

Nyní najdete knihovnu i na Facebooku, kde budeme studenty informovat o změnách úředních hodin, novinkách z knihovny, studijního oddělení, o výběrových řízeních na program ERASMUS apod. 

Knihovní řád

Přečtěte si, jak naše odborná vysokoškolská knihovna funguje:

Služby knihovny

 

On-line katalog 

 

Bakalářské práce

SVŠE nevýdělečně zveřejňuje bakalářské práce studentů, u kterých proběhla obhajoba. Všechny práce jsou uloženy v knihovně fyzicky a od roku 2011 také elektronicky prostřednictvím úložiště Theses.cz. Povinnost zveřejňování závěrečných prací vyplývá z § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění. Obecně platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle uvedeného zákona, a to bez ohledu na výsledek obhajoby.
  
 Aktuálně na SVŠE