SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Katedry > Katedra matematiky, statistiky a informatiky

Katedra matematiky, statistiky a informatiky


Soukromá vysoká škola Znojmo zřizuje také katedru matematiky a statistiky, která zajišťuje výuku odborných předmětů z oblasti matematiky a statistiky.
Tato sekce naší školy se zaměřuje na technické obory z oblasti výpočtů, sociálních výzkumů, počítačových programů a aplikací pro správné řízení podniku. 

Vedoucího katedry


Foto Jméno a příjmení E-mail
prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc. prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc. klufa@svse.cz

 

Zástupce vedoucího katedry


Foto Jméno a příjmení E-mail
doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. radova.jarmila@svse.cz

 

Členové katedry


Foto Jméno a příjmení E-mail
Mgr. Daniel Nechvátal Mgr. Daniel Nechvátal nechvatal@svse.cz
RNDr. Lada Eliášová RNDr. Lada Eliášová eliasova.lada@svse.cz
Ing. Petr Mazouch, Ph.D. Ing. Petr Mazouch, Ph.D.  
Ing. Aneta Mazouchová, Ph.D. Ing. Aneta Mazouchová, Ph.D. anetahybsova@gmail.com
Ing. Tereza Miňhová Ing. Tereza Miňhová minhova.tereza@svse.cz

Aktuálně na SVŠE