SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Mezinárodní vztahy > Zahraniční praxe studentů

Zahraniční praxe studentů


Na podzim roku 2008 SVŠE vytvořila interní předpisy pro výběr studentů na stáže v zahraničních podnicích. Prostřednictvím Oddělení zahraničních vztahů byly organizačně zajištěny pobyty našich prvních studentů na praxi v zahraničí v Číně a na Slovensku.

V dalším akademickém roce se nabídka rozšířila o Maďarsko, Německo a Rakousko.

Hlavním cílem zahraničních stáží v podnicích je:

  • umožnit studentům získat co nejvíce pracovních i osobních zkušeností
  • přispět k odbornému i osobnostnímu růstu studentů
  • rozšířit jazykové znalosti a komunikační dovednost studentů
  • důležitou role při zpracování bakalářské práce
  • zlepšit studentovo postavení na trhu práce

 

Jak stáže probíhají?

Prozatím absolvují studenti v zahraničí třítýdenní souvislou praxi. Vysoká škola na ni finančně přispívá - studenti mají zdarma dopravu, ubytování a cestovní pojištění, ze svých vlastních prostředků si zajišťují stravování.

Mezi Soukromou vysokou školou Znojmo, partnerskou institucí a studentem je pro každou stáž sepsána smlouva, která objasňuje obsah i organizaci praxe. V průběhu stáže je zahraniční oddělení ve stálém emailovém kontaktu se studentem i přijímající organizací. Studenti podávají po návratu ze zahraničí závěrečnou zprávu o své praxi a osobně informují koordinátora projektu.

Podporujeme vlastní iniciativu

Také přijímající firma dodá prostřednictvím školitele po ukončení stáže závěrečnou zprávu a hodnocení studenta. Pracovní stáže jsou přímou součástí studijních programů SVŠE Znojmo, a proto jsou také plně uznávány v rámci studijního plánu. Naše škola podporuje vlastní iniciativu studentů v hledání a výběru podniků v cizině.

Informovanost

Naším cílem je vysílat studenty na dlouhodobé stáže v rámci mezinárodně dostupných programů, proto se v rámci možností a podmínek ucházíme o členství v těchto organizacích. O těchto aktivitách informuje Oddělení zahraničních vztahů se studenty a akademické pracovníky v rámci aktualit.Aktuálně na SVŠE