SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Knihovna > Bakalářské práce

Bakalářské práce


 

SVŠE nevýdělečně zveřejňuje bakalářské práce studentů, u kterých proběhla obhajoba. Všechny práce jsou uloženy v knihovně fyzicky a od roku 2011 také elektronicky prostřednictvím úložiště Theses. Povinnost zveřejňování závěrečných prací vyplývá z § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění. Obecně platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle uvedeného zákona, a to bez ohledu na výsledek obhajoby.
 
 
Seznam všech odevzdaných prací:
 
 
 
Všechny bakalářské práce lze vyhledat v ON-LINE KATALOGU knihovny SVŠE v položce Theses. Práce lze v katalogu vyhledat podle:
Id / Signatura – tj, číslo, pod kterým je BP fyzicky řazena v knihovně. Je-li práce řazena např. pod číslem 200, pak zadejte do pole před číslo BP, tedy: BP200
Titul – název, téma bakalářské práce, které chcete vyhledat, např. tedy: Účetní závěrka
Autor – příjmení autora, který napsal bakalářskou práci, např. tedy: Novák
 – zadáte-li do pole autor příjmení vyučujícího, pak systém nalezne všechny práce, u nichž byl daný vyučující vedoucím, např. tedy: Štohl
Klíčové slovo – tematické vyhledávání (zatím nejsou přiřazena klíčová slova ke všem BP - aktualizováno 16/2/2016)

Aktuálně na SVŠE