SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Mezinárodní vztahy > Erasmus+

Erasmus+


Z důvodu připravovaných organizačních změn na SVŠE Znojmo s.r.o. jsou aktivity v rámci Erasmus+ posunuty na akademický rok 2021/ 2022.                               

Program Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Účast v programu opravňuje listina Erasmus University Charter (EUC), kterou přiděluje Evropská komise.

SVŠE je konkrétně zapojena do Projektu mobilit osob – Vysokoškolské vzdělávání – Vzdělávací akce jednotlivců (KA 1), který podporuje výjezdy studentů a zaměstnanců do zahraničí. Prostřednictvím tohoto projektu jsou škole každoročně přidělovány grantové prostředky na uskutečnění mezinárodních mobilit. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnanost.

Projekt mobilit osob koordinuje v České republice Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz

Informace k programu Erasmus+ najdete na: www.naerasmusplus.cz (http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/) nebo také přímo na stránkách Evropské komise: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

 

Užitečné odkazy: Aktuálně na SVŠE