SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > O škole > Ze života školy

Ze života školy


Přečtěte si něco o naší soukromé vysoké škole Znojmo. Jsou zde potřebné informace pro studenty, učitele, ale také pro budoucí posluchače a širší veřejnost. 
Nechybí podstatné informace o průběhu studia a závěrečných zkoušek, stejně jako zajímavosti z různých pořádaných akcí – zahraničních i tuzemských.
Dozvíte se o našich úspěších na poli výuky ekonomiky a marketingu a uděláte si ucelený přehled, jak vlastně naše znojemská škola pro budoucí manažery a pracovníky státní sféry funguje.


Aktuálně na SVŠE