SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Studijní středisko Bratislava > Cieľ štúdia a profil absolventa

Cieľ štúdia a profil absolventa


Stavba študijného plánu a jednotlivých predmetov je taká, že študent priebežne po celú dobu štúdia získava poznatky z českého, slovenského a medzinárodného finančného účtovníctva a výkazníctva a zároveň aj z manažérskeho účtovníctva, finančného riadenia podnikateľských i nepodnikateľských subjektov, financií kapitálového trhu, rozpočtovej sféry, sústavy daní či vybraných právnych odvetví.

Absolventi tak majú na výber zo širokej možnosti uplatnenia ako napríklad:

  • Daňový poradca
  • Audítor vo veľkých audítorských firmách (napr. KPMG, BDO, Deloitte)
  • Vo vyššom managemente obchodných a finančných firmách
  • Finančný a obchodný zástupca firiem
  • Na ministerstve financií
  • Krízový manažér v ohrozených firmách
STUDIJNÍ PROGRAM FORMA STUDIA DOBA STUDIA/ TITUL
Účtovníctvo a finančné riadenie podniku kombinovaná 3 roky, Bc.

Aktuálně na SVŠE