SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Studijní středisko Bratislava > Prijímacie konanie

Prijímacie konanie


Oficiálne je možné si podať prihlášku až do konca septembra, avšak pri naplnení kapacity sa prijímacie konanie ukončí skôr. Pre úspešne absolvovanie prijímacieho konania je nutné doložiť úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia. V prípade zahraničných študentov je nutné doložiť aj nostrifikáciu.

Na akademický rok 2021/22 sú študenti prijímaní bez nutnosti absolvovania prijímacích skúšok.

Za prihlášku sa neplatí žiadny poplatok.

Prihláška na štúdium


Aktuálně na SVŠE