SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Věda a výzkum > Workshopy > Workshop zaměřený na facilitační techniky se zahraniční lektorkou

Workshop zaměřený na facilitační techniky se zahraniční lektorkou


Díky spolupráci SVŠE a WU (Wirtschaftsuniversität Wien) se podařilo na konci dubna pozvat mezi vybrané studenty lektorku dr. Johannu Rechberger z WU. Paní Johanna Rechberger se zabývá především ekonomickou pedagogikou, moderováním a vedením složitých porad, facilitováním.

Dne 28. dubna 2011 měla vybraná skupina studentů SVŠE možnost vyzkoušet si, jaké to je být na poradě řízené facilitátorem. Po náročné poradě, kdy měly dílčí týmy za úkol prezentovat výstupy projektů, se účastníci workshopu seznámili s technikami moderování, které na nich samotných byly právě aplikovány.

Přestože celý workshop probíhal v anglickém jazyce, studenti se během krátké chvíle rozmluvili a odcházeli obohaceni nejen o nové dovednosti a znalosti, ale také s pocitem, že jejich angličtina je na takové úrovni, že se mohou účastnit porady v cizím jazyce.

K příjemné atmosféře na workshopu přispěly nejen facilitační techniky jako warm-up, mr. Ball, go around a další, ale především příjemná lektorka, paní Johanna Rechberger.

Zpětná vazba studentů na facilitační kurz

 

 


Aktuálně na SVŠE