SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo

Registrace Nové trendy 2021


Osobní údaje

Na e-mail bude odesláno potvrzení registrace.

Organizace


Účast na konferenci

Sekce zasílaného příspěvku
Účast na společenském večeru


Vystavení daňového dokladu

Vložné 70 Eur nebo 1 850 Kč (V případě neúčasti se vložné nevrací.)


Poznámka

* Hvězdičkou označené pole je nutné vyplnit.


Aktuálně na SVŠE