SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Studijní programy > Celoživotní vzdělávání > Studium k rozšíření kvalifikace

Studium k rozšíření kvalifikace


Pokud máte chuť učit své žáky dovednostem, které jim usnadní profesní kariéru, a pokud máte chuť učit je to moderně a prakticky, přihlaste se ke studiu, které rozšíří nejen Vaši odbornou kvalifikaci, ale také Vaše pedagogicko-didaktické obzory.

Od všech absolventů středních škol se automaticky očekává, že umí napsat e-mail, žádost, obchodní dopis, že umí naformátovat dokument a také že umí mluvit tak, aby posluchači pochopili, proč se mluví a o čem.

Zrovna tak se často automaticky očekává, že to všechno učitelé umí své žáky dobře naučit. Ale skloubit učitelské dovednosti s potřebami současné praxe není tak jednoduché, jako to na první pohled vypadá.

Studium

  • Místo konání akce: Praha, KOA a VOŠE, Kollárova 5/271, Praha
  • Typ akce: Cyklus seminářů
  • Cena za osobu: 12 000,- Kč
  • Mapa: zobrazit mapu
  • Termín konání akce: 10.09.2021 od 12:00 do 18:00
  • Počet hodin: 80
  • Akreditace MŠMT v rámci DVPP: Ne
  • Lze hradit ze šablon: Ne

Co studiem získáte

Získáte odborné a didaktické vědomosti a dovednosti, které potřebujete k výuce psaní na počítači, obchodní korespondence, ústní komunikace a společenské etikety pro úředníky. Zdokonalíte se v elektronické komunikaci, v práci s počítačem, typografii, pravopise a stylistice, naučíte se využívat znalostí psychologických aspektů písemné a ústní komunikace. Zkrátka, zamilujete se! Písemná a ústní komunikace totiž není jenom obyčejný vyučovací předmět.

 

Podrobné informace Příhláška ke studiu

 


Aktuálně na SVŠE