SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Studijní programy > Celoživotní vzdělávání > Kurzy Celoživotního vzdělávání

Kurzy Celoživotního vzdělávání


Studium vybraných předmětů ve Znojmě

Další možností celoživotního vzdělávání je studium vybraných předmětů, které se konají v budově SVŠE Znojmo.

Studium trvá jeden semestr, probíhá kombinovanou formou, a to o víkendech (konkrétní termíny výuky jednotlivých předmětů jsou uvedeny u každého z vypsaných předmětů).

Po úspěšném zakončení předmětu získá účastník studia certifikát s výpisem úspěšně absolvovaných předmětů, dosaženými známkami a počtem kreditů za jednotlivé předměty.

V rámci této formy studia nelze ovšem získat ucelené bakalářské vzdělání. Pokud se však účastník následně přihlásí k řádnému bakalářskému studiu, může požádat o uznání úspěšně zakončených zkoušek, v souladu se studijním řádem SVŠE. 

Poplatek za studium každého vybraného předmětu se stanoví jako součin 400 Kč * počet kreditů předmětu.

Rozsah předmětu (12–24 vyučovacích hodin) a jejich obsahová náplň je uvedena v sylabech jednotlivých předmětů.

Předpokladem studia v celoživotním vzdělávání je ukončené středoškolské vzdělání.

KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ZIMNÍM SEMESTRU 2021/2022

Předmět Přednášející Konzultace Kreditů Hodin Cena
DPH v příkladech Ing. Petr Svoboda 24.10.2021 14:00-19:00 | U21
7.11.2021 8:00-13:00 | U21
3 12 1 200,-
DPH pro začátečníky Ing. Anna Prihodjko 5.11.2021 14:00-19:00 | U21
26.11.2021 14:00-19:00 | U21
10.12.2021 14:00-19:00 | U21
5 18 2 000,-
Účetní závěrka doc. Ing. Hana Březinová, CSc. 3.10.2021 8:00-13:00 | P1
23.10.2021 14:00-19:00 | P1
27.11.2021 8:00-13:00 | P1
5 18 2 000,-
Marketing Ing. Jitka Veselá, Ph.D. 1.10.2021 14:00-19:00 | P1
6.11.2021 14:00-19:00 | P2
11.12.2021 14:00-19:00 | P2
5 18 2 000,-
Základy účetnictví Ing. Pavel Štohl
Ing. Radka Vejmělková
23.10.2021 14:00-19:00 | P2
7.11.2021 8:00-13:00 | P2
27.11.2021 14:00-19:00 | P2
5 18 2 000,-

 


Studium vybraných předmětů v Praze

Kurzy celoživotního vzdělávání nabízíme také na naší pražské pobočce.

Studium trvá jeden semestr, probíhá kombinovanou formou, a to o víkendech (konkrétní termíny výuky jednotlivých předmětů jsou uvedeny u každého z vypsaných předmětů).

Po úspěšném zakončení předmětu získá účastník studia certifikát s výpisem úspěšně absolvovaných předmětů, s dosaženými známkami a počtem kreditů za jednotlivé předměty.

V rámci této formy studia nelze ovšem získat ucelené bakalářské vzdělání. Pokud se však účastník následně přihlásí k řádnému bakalářskému studiu, může požádat o uznání úspěšně zakončených zkoušek, v souladu se studijním řádem SVŠE. 

Poplatek za studium každého vybraného předmětu se stanoví jako součin 600 Kč * počet kreditů předmětu.

Rozsah předmětu (12–24 vyučovacích hodin) a jejich obsahová náplň je uvedena v sylabech jednotlivých předmětů.

Předpokladem studia v celoživotním vzdělávání je ukončené středoškolské vzdělání.

 

Předmět Přednášející Konzultace Kreditů Hodin Cena
Účetnictví veřejného sektoru doc. Ing. Hana Březinová, CSc. 2.10.2020 12:00-17:00
27.11.2020 12:00-17:00
3 12 1 800,-
Daně 2 Ing. Petr Kout, CSc.

3.10.2020 9:00-14:00
31.10.2020 9:00-14:00
5.12.2020 9:00-14:00

5 18 3 000,-
Základy účetnictví Ing. Jana Fialová, Ph.D. 17.10.2020 9:00-14:00
5.12.2020 9:00-14:00
12.12.2020 9:00-14:00
6 18 3 600,-
Finanční účetnictví 2 Ing. Jana Fialová, Ph.D. 3.10.2020 9:00-14:00
16.10.2020 12:00-17:00
14.11.2020 14:30-19:30
5 18 3 000,-
Makroekonomie doc. Ing. Milan Palát, Ph.D.

30.10.2020 12:00-17:00
31.10.2020 9:00-14:00
13.11.2020 12:00-17:00

6 18 3 600,-
Základy IFRS Ing. David Trytko, Ph.D.

17.10.2020 14:30 - 19:30
28.11.2020 9:00 - 14:00

3 12 1 800,-

 

Přihláška na kurz v Praze


Vnitřní předpisy

Úhrada:

  • částka: dle ceníku a předpisu v informačním systému Moggis (přístupová hesla do systému jsou zaslána následně po přihlášení daného předmětu)
  • bankovní spojení: KB Znojmo, č.ú. 86-4560930247/0100
  • konstantní symbol: 558
  • variabilní symbol: rodné číslo uchazeče

Administrativní a obecné studijní záležitosti vyřizuje:

  • Středisko Znojmo: Bc. Hana Jánošová, tel. 515 222 597, e-mail: janosova.hana@svse.cz
  • Středisko Praha: Dana Mudriková, tel. 222 125 256, e-mail: mudrikova.dana@svse.cz
  • další informace budou také průběžně zveřejňovány na http://www.svse.cz  


Aktuálně na SVŠE