SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo

Seznam studovaných předmětů


1. semestr
Povinné předměty Týdenní dotace hodin Způsob zakončení Počet kreditů
Makroekonomie 1/1 ZK 6
Matematika 1/1 ZK 5
Základy účetnictví 1/1 ZK 6
Marketing 1/1 ZK 4
Základy informatiky 1/1 ZK 4
Cizí jazyk – první 1/1 Z 3
2. semestr
Povinné předměty Týdenní dotace hodin Způsob zakončení Počet kreditů
Mikroekonomie 1/2 ZK 6
Statistika 1/2 ZK 5
Finanční účetnictví I 1/2 ZK 6
Management 1/2 ZK 5
Základy práva 1/2 ZK 4
Cizí jazyk – první 1/2 Z 3
3. semestr
Povinné předměty Týdenní dotace hodin Způsob zakončení Počet kreditů
Finanční matematika 2/3 ZK 5
Podniková ekonomika 2/3 ZK 6
Finanční účetnictví II 2/3 ZK 6
Finance podniku 2/3 ZK 6
Cizí jazyk – první 2/3 Z 3
4. semestr
Povinné předměty Týdenní dotace hodin Způsob zakončení Počet kreditů
Účetní a daňová specifika s.r.o. 2/4 ZK 6
Manažerské účetnictví 2/4 ZK 6
Manažerské finance 2/4 ZK 6
Daně I 2/4 ZK 6
Cizí jazyk – první 2/4 ZK 3
Psaní odborných prací 2/4 Z 2
5. semestr
Povinné předměty Týdenní dotace hodin Způsob zakončení Počet kreditů
Odborná praxe 3/5 Z 15
6. semestr
Povinné předměty Týdenní dotace hodin Způsob zakončení Počet kreditů
Finanční analýza 3/6 ZK 5
Daně II 3/6 ZK 6
Odevzdání bakalářské práce 3/6  Z 3
Povinně volitelné předměty - skupina 1 (typ A) Konzultace Způsob zakončení Počet kreditů
Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele   ZK 3
Aplikace daňové soustavy v praxi   ZK 3
Účetnictví veřejného sektoru   ZK 3
Využití počítačů v účetnictví   Z 3
Audit účetní závěrky   ZK 3
Právo v podnikání   ZK 3
Povinně volitelné předměty - skupina 2 (typ A) Konzultace Způsob zakončení Počet kreditů
Pojišťovnictví   ZK 3
Řízení rizik a vnitřní audit   ZK 3
Základy IFRS   ZK 3

Aktuálně na SVŠE