SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo

Obecný seznam studovaných předmětů


Studenti kombinované formy studia skládají zápočet a zkoušku z jednoho jazyka (angličtina, němčina nebo ruština).
1. semestr
Povinné předměty Týdenní dotace hodin Způsob zakončení Počet kreditů
Mikroekonomie 2/2 ZK 6
Matematika I 2/2 ZK 6
Základy účetnictví 2/2 ZK 5
Marketing 2/2 ZK 5
Management 2/2 ZK 5
Základy informatiky I 1/2 ZK 4
Cizí jazyk – první 0/3 Z 0
Cizí jazyk – druhý 0/2 Z 0
2. semestr
Povinné předměty Týdenní dotace hodin Způsob zakončení Počet kreditů
Makroekonomie 2/2 ZK 6
Matematika II 2/2 ZK 6
Finanční účetnictví I 2/2 ZK 5
Základy informatiky 2 1/2 ZK 4
Cizí jazyk – první 0/3 Z 0
Cizí jazyk – druhý 0/2 Z 0
3. semestr
Povinné předměty Týdenní dotace hodin Způsob zakončení Počet kreditů
Statistika I 2/2 ZK 6
Finanční matematika 2/2 ZK 6
Podniková ekonomika 2/2 ZK 5
Finanční účetnictví II 2/2 ZK 5
Základy práva 2/1 ZK 4
Cizí jazyk – první 0/3 Z 0
Cizí jazyk – druhý 0/2 Z 0
4. semestr
Povinné předměty Týdenní dotace hodin Způsob zakončení Počet kreditů
Statistika II 2/2 ZK 6
Finance podniku 2/2 ZK 6
Daně I 3/2 ZK 7
Účetní a daňová specifika s. r. o. 2/2 ZK 5
Právo v podnikání 2/1 ZK 4
Odborná praxe I   Z 0
Cizí jazyk – první 0/3 Z 4
Cizí jazyk – druhý 0/2 Z 3
5. semestr
Povinné předměty Týdenní dotace hodin Způsob zakončení Počet kreditů
Manažerské finance 2/2 ZK 6
Manažerské účetnictví 2/2 ZK 5
Daně II 2/2 ZK 5
Psaní odborných prací 0/1 Z 2
Odborná praxe II   Z 0
6. semestr
Povinné předměty Týdenní dotace hodin Způsob zakončení Počet kreditů
Finanční analýza 2/2 ZK 5
Využití počítačů v účetnictví 1/2 Z 3
Seminář k bakalářské práci   Z 10
Volitelné předměty  Týdenní dotace hodin Způsob zakončení Počet kreditů
Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2/1 ZK 3
Daňový řád 2/1 ZK 3
Aplikace daňové soustavy v praxi I. (DZP) 2/1 ZK 3
Aplikace daňové soustavy v praxi II. (DPH) 2/1 ZK 3
Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele (Praha) 2/1 ZK 3
Volitelné předměty  Týdenní dotace hodin Způsob zakončení Počet kreditů
Mzdová propedeutika 2/1 ZK 3
Personalistika 2/1 ZK 3
Pracovní právo 2/1 ZK 3
Nemocenské pojištění a pojistné 2/1 Z  
Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2/1 ZK 3
Závěr studia
Předměty Týdenní dotace hodin Způsob zakončení Počet kreditů
Složení státní závěrečné zkoušky     15
Celkem za bakalářské studium     180

Aktuálně na SVŠE