SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Studijní programy > Bakalářské studium > Studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku

Studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku


Absolvent získává poznatky jak z českého a mezinárodního finančního účetnictví a výkaznictví, tak i z manažerského účetnictví, finančních analýz a finančního řízení podnikatelských i nepodnikatelských subjektů. Studium zprostředkovává rovněž poznatky z oblasti financí, peněžního a kapitálového trhu, rozpočtové soustavy a daňové problematiky. Studium připravuje absolventy pro výkon funkcí ve finančním a manažerském účetnictví, dále pro funkce v oblasti vnitřní kontroly, daní a prověřování účetní závěrky.

V oblasti všeobecné student získává potřebné znalosti a dovednosti z matematiky, finanční matematiky, statistiky, základů práva a užití výpočetní techniky v rozsahu potřebném pro jeho profesní uplatnění. Jazykové vzdělání je nedílnou součástí připravenosti absolventa. V rámci studia jsou povinné dva cizí jazyky - oba v rozsahu čtyřsemestrální výuky.

 

Proč studovat tento obor právě na SVŠE?

  • studium vychází z požadavků praxe – řada přednášejících působí zároveň jako auditoři a daňoví poradci
  • vlastní interaktivní studijní materiály, které umožňují řešit příklady on-line
  • unikátní Účetní centrum SVŠE umožňuje studentům v průběhu studia vést pod dohledem auditorů účetnictví reálným účetním jednotkám
  • záznamy z přednášek na videu z vybraných lekcí jsou studentům k dispozici on-line na webu školy

Partner oboru

Strategickým partnerem oboru Účetnictví a finanční řízení podniku je auditorská společnost BDO CA s.r.o., díky níž mohou studenti navštěvovat Účetní centrum a setkat se tak s reálnými účetními případy přímo v praxi. BDO CA s.r.o. patří do sítě pěti největších auditorských společností ve světě.Aktuálně na SVŠE