SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo

Obecný seznam studovaných předmětů


Studenti kombinované formy studia skládají zápočet a zkoušku z jednoho jazyka (angličtina, němčina nebo ruština).
1. semestr (26)
Povinné předměty Týdenní dotace hodin Způsob zakončení Počet kreditů
Mikroekonomie 2/2 ZK 6
Matematika I 2/2 ZK 6
Management I 2/2 ZK 5
Marketing 2/2 ZK 5
Základy informatiky I 1/2 ZK 4
Cizí jazyk – první 0/3 Z 0
Cizí jazyk – druhý 0/2 Z 0
2. semestr (26)
Povinné předměty Týdenní dotace hodin Způsob zakončení Počet kreditů
Makroekonomie 2/2 ZK 6
Matematika II 2/2 ZK 6
Management II 2/2 ZK 5
Cestovní ruch 2/2 ZK 5
Základy informatiky 2 1/2 ZK 4
Cizí jazyk – první 0/3 Z 0
Cizí jazyk – druhý 0/2 Z 0
3. semestr (32)
Povinné předměty Týdenní dotace hodin Způsob zakončení Počet kreditů
Statistika I 2/2 ZK 6
Finanční matematika 2/2 ZK 6
Podniková ekonomika 2/2 ZK 6
Základy účetnictví 2/2 ZK 5
Marketingová komunikace I 2/2 ZK 5
Základy práva 2/1 ZK 4
Cizí jazyk – první 0/3 Z 0
Cizí jazyk – druhý 0/2 Z 0
4. semestr (29 + 7 jazyk)
Povinné předměty Týdenní dotace hodin Způsob zakončení Počet kreditů
Statistika II 2/2 ZK 6
Finance podniku 2/2 ZK 6
Finanční účetnictví 2/2 ZK 5
Marketingový výzkum 2/2 ZK 5
Právo v podnikání 2/1 ZK 4
Marketingová komunikace II 2/0 ZK 3
Odborná praxe I   Z 0
Cizí jazyk – první 0/3 Z 4
Cizí jazyk – druhý 0/2 Z 3
5. semestr (13)
Povinné předměty Týdenní dotace hodin Způsob zakončení Počet kreditů
Manažerské finance 2/2 ZK 6
Management služeb 2/2 ZK 5
Psaní odborných prací 0/1 Z 2
Odborná praxe   Z 0
6. semestr (17)
Povinné předměty Týdenní dotace hodin Způsob zakončení Počet kreditů
Mezinárodní management 2/2 ZK 5
Marketing v cestovním ruchu a regionálním rozvoji 1/1 ZK 2
Seminář k bakalářské práci   Z 10
Volitelné předměty Týdenní dotace hodin Způsob zakončení Počet kreditů
Řízení výroby 2/1 ZK 3
Strategické plánování 2/1 ZK 3
Logistika 2/1 ZK 3
Management jakosti 2/1 ZK 3
Projektový management 2/1 ZK 3
Volitelné předměty Týdenní dotace hodin Způsob zakončení Počet kreditů
Marketing v mezinárodním prostředí 2/1 ZK 3
Strategický marketing (Znojmo) 2/1 ZK 3
Public relations 2/1 ZK 3
Vyjednávání a argumentace 2/1 ZK 3
Média a mediální plánování 2/1 ZK 3
Závěr studia
Předměty Týdenní dotace hodin Způsob zakončení Počet kreditů
Složení státní závěrečné zkoušky     15
Celkem za bakalářské studium     180

Aktuálně na SVŠE