SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Studijní programy > Bakalářské studium > Studijní obor Marketing a management

Studijní obor Marketing a management


Těžiště výuky je orientováno na osvojení znalostí v oblasti marketingu a managementu. Volitelné předměty zaměřené mimo jiné na marketingovou komunikaci a obchod, cestovní ruch.

Z hlediska uplatnění v praxi budou absolventi tohoto bakalářského studia připraveni nastoupit na místa na všech manažerských úrovních, řídit rodinný podnik, ale také působit v oblasti cestovního ruchu a marketingové komunikace. 

Díky ekonomickému základu (ekonomie, finanční účetnictví, ale i marketing a management) jsou absolventi schopni pokračovat v magisterském stupni vysokoškolského studia na vysokých školách, především ekonomického a manažerského zaměření, jak v České republice, tak v rámci Evropské unie.

Nedílnou součástí vysokoškolské přípravy studentů jsou rovněž jejich jazykové znalosti. V rámci studia jsou povinné dva cizí jazyky – oba v rozsahu čtyřsemestrální výuky.

Proč studovat tento obor právě na SVŠE?

  • studenti řeší případové studie, při kterých si ověřují své znalosti a získávají praktické zkušenosti
  • přednášejí zde úspěšní manažeři z praxe, kteří v rámci workshopů učí studenty manažerské dovednosti, vedení obchodního jednání nebo třeba prezentování svých projektů před kolektivem
  • studenti mají možnost absolvovat stáže v předních českých i zahraničních firmách, např. v Číně, Indii a Švýcarsku
  • individuální výuka a rozvoj soft-skills

Partner oboru

Strategickým partnerem oboru Marketing a management je švýcarská polečnost AMMANN, díky níž mohou studenti absolvovat zahraniční stáže a mohou se účastnit workshopů s jejími manažery.Aktuálně na SVŠE