SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > O škole > Ze života školy > 2021 > Setkáni vyučujících a zaměstnanců SVŠE

Setkáni vyučujících a zaměstnanců SVŠE


Termín setkání: 10. 2. 2021 od 13,00 hodin

On-line připojení: vyučující budou mít možnost se připojit s kamerou a mikrofonem, aby mohli diskutovat.

Brána pro on-line připojení je URL: http://www.svse.cz/on-line-setkani-vyucujicich-unor-2021
Před připojením je nutné zadat Vaše jméno a heslo, které jste obdrželi e-mailem.


Program:

 1. Zhodnocení distanční výuky v zimním semestru 
  1. Technické záležitosti
  2. Věcné problémy při výuce
  3. Věcné problémy při zkoušení
  4. Zhodnocení průběhu SZZ v červnu 2020 a lednu 2021
  5. Návrhy řešení a požadavky na zkvalitnění distanční formy výuky
 2. Zkušenosti s výukou v rámci nově schválené akreditace (1. ročník)
 3. Rozvrhy hodin na LS 2021
 4. Strategický plán SVŠE na další období
 5. Různé
  1. Publikační činnost
  2. Zhodnocení Účetní a daňové konference 2021
  3. Příprava soutěže Účetní tým 2021
  4. Další

 


Aktuálně na SVŠE