SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > O škole > Ze života školy > 2019 > Ze života SVŠE

Ze života SVŠE


Letní semestr 2019 na SVŠE je v plném proudu. Na znojemské vysoké škole studují souběžně studenti denní a dálkové formy bakalářského studia obor Účetnictví a finanční řízení podniku, Marketing a management a Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb. Zároveň se potkávají se studenty kombinované formy magisterského studia. Ti absolvují již druhý semestr studijního oboru Evropská studia a veřejná správa. První znojemští magistři tedy brzy zakončí polovinu svého studia.

V červnu proběhnou tradičně státní závěrečné zkoušky a poté promoce bakalářů. Do znojemského divadla přijdou na převzetí vysokoškolských diplomů nejen studenti ze Znojma, ale také absolventi studijního střediska Praha. SVŠE se letos dočká 1 500. absolventa.

V následujících letech se počítá s rozšířením nabídky studijních programů pro bakalářské studium, ale i pro magisterské studium ve Znojmě. Tato možnost se otevřela díky kapitálovému propojení SVŠE Znojmo a Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů.

V současnosti jsou viditelné billboardy nabízející vysokoškolské studium bakalářské i magisterské úrovně na SVŠE ve Znojmě. Škola tím dává najevo rozšiřující se potenciál vzdělávání díky své majetkové přeměně.

O kvalitě SVŠE se měli možnost přesvědčit v únoru a březnu středoškoláci z celé republiky. Vysoká škola připravila již tradičně naučně zábavnou formou soutěž Účetní tým. V soutěži se utkalo 58 tříčlenných skupin, které musely prokázat v písemných testech znalosti účetnictví od elementárních, až po komplikované případy. Pak následovala kvízová část, která prozkoušela nejen, co se studenti naučili během studia na střední škole, ale také, zda jim přálo štěstí a zda se vyplatí riskovat. Potěšitelné je, že na krásné páté příčce se umístili studenti ze znojemské obchodní akademie. Mají tak možnost pokračovat ve studiu na SVŠE Znojmo a prohloubit si obor účetnictví a finanční řízení podniku.

SVŠE má zájem jak o denní, tak o dálkově studující. Studenti prezenční formy mají možnost výhodného ubytování ve Znojmě, které sebou nese nejen pohodlí bez každodenního dojíždění při studiu, ale také možnost studentského života plného kulturních, sportovních a osobních zážitků. Pro studenty kombinované formy studia jsou naplánována víkendová soustředění a konzultace.

Mezi plánované akce v roce 2019 patří mimo jiné záměr uspořádat společně s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha konferenci s mezinárodní účastí zaměřenou na cestovní ruch, a to v rámci tradiční vědecké konference „Nové trendy“. Osloveny ke spolupráci budou významné organizace navázané na cestovní ruch, Město Znojmo nebo například vybrané rakouské univerzity specializující se na turismus.

Brzy vám přineseme detailnější informace z centra vysokého školství ve Znojmě – Loucká 21.


Aktuálně na SVŠE