SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > O škole > Ze života školy > 2019 > Pojďte studovat vysokou školu do Znojma za poloviční školné

Pojďte studovat vysokou školu do Znojma za poloviční školné


Brožurka

Pro zájemce o denní studium má SVŠE výbornou zprávu. Prvním 40 přihlášeným studentům denní formy studia nabídne 50 % slevu na školném v prvním semestru. Po započtení této slevy bude činit školné 1 500 Kč měsíčně. Sleva se vztahuje na uchazeče, kteří podají přihlášku nejpozději do 30. 6. 2019 a uhradí školné na první semestr do 14 dnů od podpisu smlouvy.

 

Přihláška ke studiu

 

Proč právě sleva pro zájemce o denní studium?

Zájem o dálkovou formu studia na SVŠE je v posledních letech poměrně stabilní, tj. každým rokem v této formě začne na naší škole studovat více než 100 nových vysokoškoláků. A stejně by mělo v příštích letech fungovat i denní studium. Proto vlastníci školy chtějí tímto způsobem podpořit studium čerstvých maturantů v jejich regionu, kde mají zázemí, rodinu, přátele, vztah k městu.

Pro koho je tato sleva v prvním semestru určena?

Sleva je určena pro studenty z celé ČR, ale samozřejmě nejvíce ji uvítají potenciální noví zájemci o vysokoškolské studium z okresu Znojmo. Je to zejména z důvodu, že studenti z našeho regionu si nemusí platit ubytování na kolejích, a tak jejich celkové náklady na vysokoškolské studium budou v případě studia na SVŠE nižší než kdyby studovali například veřejnou VŠ v Brně. 

Jaké bude školné v dalších semestrech?

V dalších semestrech sice již 50 % sleva na školném nebude, ale studenti mají možnost od druhého semestru získat prospě­­chové stipendium v závis­losti na studijních výsledcích na SVŠE. A nejvyšší prospěchové stipendium je právě 9 000 Kč za semestr, tj. u nejlepších studentů se celková částka výše školného v takovém případě nezmění. Pokud by studenti nedosáhli na prospě­chové stipendium, potom jejich měsíční náklady budou 3 000 Kč, což je přibližně stejná částka jako by měli při studiu na veřejné vysoké škole v Brně.

Brožurka

Jaké studijní obory lze na SVŠE od nového akademického roku studovat?

Jedná se o bakalářské studijní obory Účetnictví a finanční řízení podniku, Marketing a management, které škola nabízí v denní i dálkové formě. Kromě toho v dálkové formě mají studenti možnost ve Znojmě studovat bakalářské i magisterské studium oboru Veřejná správa, resp. Evropská studia a veřejná správa. Od dalšího akademického roku, tj. od září 2020 se předpokládá navíc otevření studijního oboru Cestovní ruch, a to jak v bakalářském, tak navazujícím magisterském studiu.

Mám možnost vyzkoušet si vysokoškolské studium?

V případě, že ještě nejste rozhodnuti, zda studovat vysokou školu právě na SVŠE, nabízíme Vám možnost vyzkoušet si, jaké je to být na jeden den vysokoškolákem. V rámci této akce můžete získat informace o konkrétních termínech podání přihlášky a podmínkách studia, ale také navštívit výuku vybraných odborných předmětů.

 

 


Aktuálně na SVŠE