SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > O škole > Ze života školy > 2019 > Návštěva zahraničních partnerů na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici

Návštěva zahraničních partnerů na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici


Dne 26.11.2019 navštívilo vedení SVŠE spolu se studenty zahraniční partnery na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici.

Program:

  1. Setkání vedení SVŠE a vedení UMB.
  2. Setkání vedení SVŠE a vedení Ekonomické fakulty UMB.
  3. Setkání vedení SVŠE a vedení Katedry financí a účtovnictva EF UMB.
  4. Aktivní účast na vědeckém semináři Imricha Karvaša na téma “Vankúše proti budúcej kríze - pohľad českého centrálneho bankára.

Po příjezdu následovalo přijetí vedením UMB. S prorektorem pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality doc. Ing. Vladimírem Úradníčkem Ph.D. byla diskutována problematika akreditace studijních oborů a studijních programů na Slovensku a v České republice. Vedení SVŠE se seznámilo s postupem ve Slovenské republice a informovalo o současném postupu v České republice, kdy byl vytvořen nový Národní akreditační úřad, diskutováno bylo o možnostech nově akreditovat všechny veřejné vysoké školy a soukromé vysoké školy. Vyjasněny byly rozdíly mezi studijními programy a studijními procesy.

S panem děkanem Ekonomické fakulty doc. Ing. Peterem Kryštofíkem, Ph.D. byly diskutovány způsoby vytváření akreditace nových studijních oborů, vytváření novely vysokoškolského zákona, rozdíly mezi vysokoškolským zákonem v České republice. Dále byla dohodnuta spolupráce v oblasti účetnictví a finančního řízení UMB a SVŠE Znojmo s odkazem na separátní řízení s Katedrou financí a účetnictví.

Vedení Ekonomické fakulty UMB a SVŠE Znojmo za přítomnosti českých studentů 1. ročníků denního studia se zúčastnili vědeckého semináře Aleše Michla z ČNB v Aule Rotunda UMB. Posluchači měli možnost se zapojit do diskuse pomocí SMS dotazů. Seminář byl veden na téma „Vankúše proti budúcej kríze – pohľad českého centrálneho bankára“.

Fotogalerie


Aktuálně na SVŠE