SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > O škole > Ze života školy > 2018 > Vstup nového partnera do SVŠE

Vstup nového partnera do SVŠE


SVŠE MÁ NOVÉHO MAJORITNÍHO VLASTNÍKA

Zřizovatel školy Pavel Štohl o vstupu nového partnera a dalších novinkách na škole


Vážení zájemci o studium, milí studenti a zaměstnanci,

chtěl bych vás touto formou seznámit s hlavními novinkami na SVŠE Znojmo, které nastaly na znojemské vysoké škole od začátku tohoto akademického roku a dále s akcemi, které se připravují v následujících týdnech a měsících.

 

Vstup nového majoritního vlastníka do SVŠE

V minulých dnech byla úspěšně dokončena jednání o kapitálovém vstupu nového partnera do znojemské vysoké školy. Novým majoritním vlastníkem se stal pan David Melas, absolvent University of Cambridge. Své zahraniční zkušenosti chce využít při budování silné soukromé university se sídlem v Praze a pobočkami na vybraných místech ČR (mimo jiné i ve Znojmě).

 

Spolupráce s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů

Od letošního akademického roku jsme ve Znojmě právě díky spolupráci s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha historicky poprvé zahájili navazující magisterské studium, konkrétně oboru „Evropská studia a veřejná správa“. Vzhledem k tomu, že zájem o magisterské studium byl poměrně vysoký, předpokládáme jeho otevření i v akademickém roce 2019/2020.

 

Přednášející v magisterském studiu

Sestava přednášejících v letošním premiérovém akademickém roce je vysoce nadstandardní. Například veřejné finance přednáší Květoslava Kořínková, bývalá ministryně vlády ČR, ekonomickou statistiku Petr Mazouch, vedoucí katedry statistiky na VŠE Praha. Minulý týden ve Znojmě zase přednášela rétoriku Marie Retková, úspěšná televizní hlasatelka, držitelka tří cen Týtý. V příštím semestru bude předmět Mezinárodní právo přednášet Jaroslav Knot, současný velvyslanec ČR v Norsku a na Islandu.

 

Studijní obory, které lze studovat na SVŠE od akademického roku 2019/2020

Od září 2019 je možné na SVŠE studovat, kromě výše uvedeného magisterského studia, tyto bakalářské studijní obory: Účetnictví a finanční řízení podniku, Marketing a management a Veřejnou správu.

 

Předpokládaný vývoj SVŠE v důsledku vstupu nového partnera

Je předpoklad, že nový partner přinese znojemským vysokoškolákům rozšíření nabídky studijních oborů. Nejpozději v horizontu dvou let by mělo být ve Znojmě možné studovat takové atraktivní obory jako je například cestovní ruch nebo psychologie.

 

Podpora vysoké škole ze strany města Znojma

Od samého počátku vzniku vysoké školy je město Znojmo jejím generálním partnerem, který školu podporuje také finančně. Ve smlouvě o vstupu nového partnera se nový majoritní vlastník zavázal, že v případě zachování podpory ze strany znojemské radnice minimálně po dobu pěti let nepřesune výuku do jiného města než je Znojmo.

 

Připravované akce SVŠE

Kromě standardních akcí (odborné semináře, soutěže pro maturanty, reprezentační ples školy) bude znojemská vysoká škola v červnu 2019 pořádat letní školu pro zahraniční středoškoláky a vysokoškoláky. Záštitu nad touto akcí převzala velvyslankyně ČR v Rakousku paní Ivana Červenková. Přednášet zde budou uznávaní odborníci jak z akademického prostředí, tak z praxe. Například bývalá náměstkyně ministra financí ČR Simona Hornochová na téma „Mezinárodní zdanění“, nebo první viceprezident Mezinárodní biatlonové unie Jiří Hamza na téma „Management ve sportu“.


Aktuálně na SVŠE