SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > O škole > Ze života školy > 2018 > Novela zákona o vysokých školách

Novela zákona o vysokých školách


Senát parlamentu ČR schválil dne 19. 7. 2017 novelu zákona o vysokých školách, která obsahuje významné změny pro většinu stávajících, resp. nových vysokoškoláků. Novela obsahuje tyto změny:

1) Dochází k úpravě přechodných ustanovení, ve kterých je uvedeno, že ke studiu studijních programů dle starých akreditací lze uchazeče přijímat do 31. prosince 2019 (dosud bylo možné přijímat do 31. srpna 2019).

Z výše uvedeného bodu vyplývá, že také pro akademický rok 2019/ 2020 lze přijímat studenty ke studiu podle starých akreditací.

Poznámka: V dosavadní úpravě zákona o VŠ a jeho přechodných ustanoveních bylo uvedeno, že u studijních programů uskutečňovaných vysokými školami k poslednímu dni účinnosti velké novely (tj. k 31. srpnu 2016) bude doba platnosti akreditace činit 3 roky, tj. akreditace bude platná do 31. srpna 2019).

2) Prodlužuje se termín platnosti starých akreditací do 31. prosince 2024.

Toto prodloužení platnosti akreditace umožňuje dostudování většině stávajících studentů a dále studentů, kteří nastoupí k vysokoškolskému studiu v akademickém roce 2018/ 2019 nebo v akademickém roce 2019/ 2020.


V Senátu s návrhem novely zákona vystoupila poslankyně Kateřina Valachová, že toto legislativní opatření má umožnit dostudování většině stávajících studentů a také poskytnout dostačující čas Národnímu akreditačnímu úřadu pro dokončení své práce v oblasti akreditací.

Za senátory k poslaneckému návrhu vystoupil senátor Pavel Štohl.


Aktuálně na SVŠE