SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > O škole > Ze života školy > 2018 > Magisterské studium ve Znojmě

Magisterské studium ve Znojmě


Ve spolupráci s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha bude v akademickém roce 2018/ 2019 zahájeno ve Znojmě navazující magisterské studium studijního oboru EVROPSKÁ STUDIA A VEŘEJNÁ SPRÁVA.

Profil absolventa

Absolvent je vybaven znalostmi z oblasti státní správy a územní samosprávy ČR i znalostmi o fungování a rozhodovacích principech EU. V praxi může uplatnit poznatky z mezinárodního práva a veřejných financí v ČR a EU. Uplatnění absolventů je jak v úřadech státní správy, územní samosprávy a jejich institucích, tak v institucích mezinárodních.

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí je úspěšné ukončení bakalářského studia doložené úředně ověřenou kopií diplomu.

Přihláška

Přihláška k magisterskému studiu

Bližší informace o navazujícím magisterském studiu Vám rádi sdělíme buď na studijním oddělení SVŠE nebo na Dni otevřených dveří. Těšíme se na Vás.

Forma výuky

Výuka v kombinovaném studiu se uskutečňuje formou víkendových soustředění (pět víkendů za semestr), a to v pátek odpoledne a v sobotu zpravidla od 8 do 17 hodin. Většina výuky (zpravidla čtyři víkendová soustředění) bude realizována v prostorách budovy SVŠE Znojmo – Loucká ulice a část výuky (zpravidla jedno soustředění za semestr) se uskuteční v prostorách Vysoké školy veřejných a mezinárodních vztahů Praha (budova školy se nachází v Praze 5 – Smíchov, cca 5 minut chůze od stanice metra Anděl).

Finanční podmínky studia

Školné za semestr činí 18 900 Kč (jedná se o mimořádnou zvýhodněnou nabídku pro studium ve Znojmě, neboť standardní cena tohoto studijního oboru v Praze je 26 500 Kč za semestr).

Výuka cizích jazyků

Student si volí jeden cizí jazyk, a to z nabídky angličtina, němčina, ruština, francouzština, španělština.

Výuka anglického, německého a ruského jazyka se bude uskutečňovat ve Znojmě, výuka francouzštiny a španělštiny v Praze.


Studijní plán

Studijní plán


Slavnostní Imatrikulace studentů magisterského studia

Slavnostní Imatrikulace studentů magisterského studia se uskutečnila 26. 10. 2018.

 

Zahájení výuky v prostorách Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů


Aktuálně na SVŠE