SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > O škole > Ze života školy > 2017 > Rozvoj SVŠE jako školy pro 21. století v oblasti účetnictví a daní

Rozvoj SVŠE jako školy pro 21. století v oblasti účetnictví a daní


V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání získala Soukromá vysoká škola ekonomická ve Znojmě grant ve výši 5 157 783 Kč na projekt „Rozvoj SVŠE jako školy pro 21. století v oblasti účetnictví a daní“, který bude zahájen 1. 7. 2017 a potrvá 42 měsíců.

SVŠE se umístila na výborném 11. místě se ziskem 88 bodů ze 100; (celkem bylo hodnoceno 38 žádostí). Úspěchem naší školy je to, že vzdělávací instituce jako VŠE v Praze, Vysoká škola báňská, Univerzita Karlova v Praze se umístily až za námi.

Projekt si kladl za cíl zejména zlepšení kvality výuky a tím související lepší připravenost absolventů pro budoucí uplatnění. Zlepšení kvality výuky bude realizováno přiblížením se špičkovým zahraničním školám v oboru daní a účetnictví, užším provázáním s odborníky z praxe a uplatněním nových metod ve výuce, zejména využitím e-learningu, videokurzů apod. Důležitým prvkem projektu je intenzivnější internacionalizace, výuka předmětů v cizích jazycích a uspořádání letní školy pro studenty zahraničních univerzit. Studenti se budou dopoledne zúčastňovat přednášek v angličtině, resp. v němčině. Z nabízených přednášek lze zmínit mezinárodní právo, mezinárodní účetní standardy, mezinárodní zdanění apod. V odpoledním čase se uskuteční praxe do znojemských podniků a samozřejmě bude také čas na seznámení se s krásami našeho regionu.

Zahájení projektu 29. 6. 2017


Aktuálně na SVŠE