SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > O škole > Ze života školy > 2015 > Videopřednášky na SVŠE!

Videopřednášky na SVŠE!


Soukromá vysoká škola Znojmo odstartovala projekt záznamů přednášek vybraných předmětů. Tyto videopřednášky by měly primárně sloužit studentům kombinované formy studia. Videa, která budou umístěna v IS moggis, by jim tak měla usnadnit přístup k výukovým materiálům a v neposlední řadě také snížit výdaje na dopravu, které bývají u studentů této formy nemalé. SVŠE dále plánuje tento pilotní projekt podle zájmu rozšířit o další předměty a v budoucnu umožnit přístup k přednáškám pro studenty prezenční formy.

Ukázky přednášek


Aktuálně na SVŠE