SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > O škole > Ze života školy > 2015 > KULATÝ STŮL „DANĚ“

KULATÝ STŮL „DANĚ“


 
V rámci desátého výročí SVŠE, pořádá soukromá vysoká škola workshop KULATÝ STŮL „DANĚ“
 
Setkání je určeno studentům a absolventům SVŠE a dále odborné veřejnosti. Má účastníky seznámit jednak se změnami daňových zákonů v roce 2015, a jednak formou odpovědí na jejich dotazy přispět k řešení daňových problémů, se kterými se v praxi setkávají. 
S ohledem na zaměření kurzu je možné posílat dotazy předem.
 
Místo konání: Studijní středisko Praha, Hybernská 24
 
Termín: 29. 5. 2015 
 
Časový rozvrh:  14:00–17:00 hodin 
 
Cena: pro studenty a absolventy SVŠE zdarma, pro veřejnost cena 100 Kč v případě podání přihlášky ke studiu na SVŠE, v ostatních případech 400 Kč
 
Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., daňový poradce, garant předmětu Daně na SVŠE Znojmo

Aktuálně na SVŠE