SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > O škole > Ze života školy > 2015 > Daňový tým 2015

Daňový tým 2015


V rámci mezinárodní vědecké konference „New Trends, Nové trendy“ se konala soutěž „Daňový tým 2015“, která byla určena pro maturanty středních škol z celé ČR. Soutěž byla rozdělena do dvou částí:
  • Řešení případové studie na stanovení daňové povinnosti poplatníka daně z příjmů fyzických osob – zde bylo možné získat max. 100 bodů.
  • Testové otázky formou hry „Riskuj“. Studenti zde odpovídali na otázky z 5 kategorií, a to Daň z příjmů ze závislé činnosti, Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, Daň z příjmů právnických osob, Daň z přidané hodnoty a Daňové pojmy. Otázky byly rozděleny podle obtížnosti do pěti bodových skupin (od 10 do 50 bodů). V případě správné odpovědi získalo družstvo příslušný počet bodů, naopak chybné odpovědi byly penalizovány zápornými body. 
Finálové části se zúčastnilo pět nejlepších družstev ze semifinálových skupin. Na týmy čekalo celkem 50 otázek. Studenti zde prokázali vynikající znalosti, což ocenila i náměstkyně ministra financí Mgr. Simona Hornochová, která vítězným družstvům předala věcné ceny v celkové hodnotě téměř 40 000 Kč.
Celkovým vítězem se stal tým z OA Zlín před družstvy z OA Jihlava a OA Prostějov.
 
Všem zúčastněným družstvům děkujeme za účast a skvělé výkony a těšíme se příští rok ve Znojmě zase na viděnou.
 
Video

 

Fotogalerie


Aktuálně na SVŠE