SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > O škole > Ze života školy > 2014 > První tři měsíce ve funkci rektorky ve znamení práce a plánů

První tři měsíce ve funkci rektorky ve znamení práce a plánů


Docentka Hana Březinová je první ženou, která usedla do rektorského křesla na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě. Právě jí končí okřídlených sto dnů hájení ve funkci a vstupuje do nechráněné arény vysokého školství, která v Česku není synonymem idylky. Jak si vlastně v konkurenci veřejných i soukromých vysokých škol stojí znojemská SVŠE a co může potenciálním studentům i celému regionu nabídnout?

 

Jaké byly, paní rektorko, první tři měsíce v nové funkci?

Nepřišla jsem na SVŠE zvenčí, její kvality, možnosti i rezervy jsem znala. Mohla jsem tedy začít okamžitě pracovat. Zaměřila jsem se v první řadě na obnovení spolupráce s partnerskými vysokými školami, která v posledních letech nefungovala tak, jak bychom si představovali. Jednali jsme zejména s vedením univerzit v Nitře a Bánské Bystrici. Dále jsme rozšířili spolupráci s významnými společnostmi z praxe, například společností Wolters Kluwer, která patří k největším nakladatelstvím v ČR nebo akciovou společností MP-SOFT, která pořádá veletrhy pomaturitního vzdělávání Gaudemaus. Navázali jsme užší kontakty i s J.K.R., největší softwarovou českou firmou.

Je známo, že škola dlouhodobě spolupracuje se švýcarskou společností Ammann. Jak vypadá aktuální situace?

Ing. Tomáš Kopic, který patří k vrcholovým představitelům managementu této společnosti, se začátkem dubna zúčastnil jednání akademické rady školy a potvrdil nám, že se v průběhu jednoho roku počítá s ještě intenzívnější spoluprací. Ovšem už nyní mohou znojemští vysokoškoláci využít nabídky stáží v závodech této společnosti nejen po celé Evropě. Mnozí už pracovali v Číně a od letošního roku se nově nabízejí také stáže v Indii.

Nevynecháváte znojemské podniky a firmy?

V uplynulých měsících jsme se společně s prorektorem Pavlem Štohlem zúčastnili jednání s vedením většiny velkých znojemských podniků. Setkali jsme se například s řediteli firem Znovín Znojmo, Laufen, TOS Znojmo a dalšími. Představitelé těchto firem nám vesměs přislíbili, že umožní našim vysokoškolákům absolvovat již v průběhu studia dlouhodobé stáže v jejich podnicích. Naši vysokoškoláci tak získají konkurenční výhodu ve srovnání se studenty ostatních vysokých škol při získávání zaměstnání v regionu. Nesmím ovšem zapomenout na dlouhodobou úzkou spolupráci s dalším z našich generálních partnerů – s městem Znojmem.

S výměnou vedení dochází často k rozsáhlým personálním změnám v celé organizaci.

Je pravda, že to často bývá zvykem. Jsem ráda, že na naší škole tomu tak není. Většina současných zaměstnanců při společném jednání potvrdila zájem působit tu i nadále a podílet se na rozvoji SVŠE. Pro zkvalitnění výuky se nám navíc podařilo získat tři nové akademické pracovníky s hodností docent nebo profesor. Jde vesměs o významné odborníky, kteří mají zkušenosti s působením na renomovaných veřejných univerzitách, např. na VŠE Praha nebo ČVUT. Takže znojemští vysokoškoláci se mají na co těšit. Důsledkem spolupráce se špičkovými odborníky je také zřízení odborného grémia pro obor Účetnictví a finanční řízení.

Jak známo, má znojemská vysoká škola svoji pobočku v Praze. Jak si pražské studijní středisko vede?

Došlo tu v uplynulém roce k podstatným změnám. Jejich cílem by mělo být výrazné zvýšení počtu studentů na pobočce. V letošním školním roce poklesl počet nových studentů téměř o polovinu a osobně si myslím, že vzhledem ke kvalitě vyučujících i zázemí školy přímo v centru Prahy pro to není žádný důvod. Věřím, že je reálné zajistit, aby počet studentů na pražské pobočce byl minimálně stejný jako ve Znojmě. Společně s ostatními kolegy ve vedení školy pro to děláme maximum.

Kvalita vysoké školy se zásadně měří kvalitou studentů a absolventů. Má se SVŠE v tomto směru čím pochlubit?

Naši studenti například v minulých dnech úspěšně reprezentovali SVŠE na mezinárodní soutěži v Bánské Bystrici - v konkurenci šesti desítek účastníků z pěti zemí získali jedno druhé a dvě třetí místa. Znojemští vysokoškoláci i na tomto mezinárodním fóru prokázali, že se svými znalostmi mohou směle měřit se studenty z ostatních českých i zahraničních vysokých škol.

Do Znojma se vždy na podzim sjíždějí domácí i zahraniční odborné a vědecké kapacity. Předpokládám, že ani letošní rok nebude výjimkou.

Určitě ne. Jako každý rok připravujeme i tentokrát mezinárodní vědeckou konferenci. Letošní již 9. ročník pořádá SVŠE poprvé ve spolupráci s Institutem fur Wirtschaftspedagogik Wirtschaftuniverzitat Wien, což je největší univerzita ve střední Evropě. Pro naši školu je to velké ocenění i závazek. Hlavním tématem bude Výuka účetnictví na ekonomických vysokých školách. Kromě zástupců ze spolupořádající vídeňské univerzity vystoupí například akademičtí pracovníci z VŠE Praha, partnerských univerzit z Nitry a Bánské Bystrice a samozřejmě vyučující z domácí SVŠE. Věřím, že tato konference přispěje k dalšímu rozvoji didaktiky účetnictví na ekonomických fakultách v ČR.


Aktuálně na SVŠE