SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > O škole > Ze života školy > 2014 > Přednáška – Využití výpočetní techniky pro statistické výpočty

Přednáška – Využití výpočetní techniky pro statistické výpočty


Vážení vyučující, studenti, široká veřejnosti. Katedra matematiky, statistiky a informatiky, pro Vás v rámci svojich akivit připravila, ve spolupráci s firmou TriloByte Statistical Software s.r.o., přednášku na téma: Využití výpočetní techniky pro statistické výpočty

Jedná o přednášku v rámci projektu „Novodobá triáda-VaV, VŠ, Praxe-návaznost a spolupráce“.
 
 
Průběh semináře (orientační):
         
První část – úvod: 13–15 hodin: Vývoj, cíle a možnosti statistických metod.
                               Matematicko-statistické modely a modelování realit.
                               Vícerozměrný prostor, lineární algebra a regrese.
                                Principy redukce dimenze, metody PCA.
  Klasifikační modely.
  Dynamické modely, časové řady.
  Prediktivní modelování, Regrese, neuronové sítě, Support vector machines.
  Podpora vědecké práce a publikování.
 
Druhá část – praktická: 15–16 hodin: Úvod do modulů QCExpert.
Metody popisné statistiky. Jednorozměrné rozdělení. Momenty, parametry a odhady.
Lineární a nelineární regresní modely.
Neuronové sítě a prediktivní modelování.
Základy vývojového a simulačního prostředí DARWin.
Syntaxe a data v DARWinu.
Programování, simulace, výstupy.
Ad-hoc aplikace v DARWinu.
 
Diskuse, konec semináře:16.30 hodin
 
 

Aktuálně na SVŠE