SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > O škole > Úřední deska > Vnitřní předpisy školy

Vnitřní předpisy školy


V této kategorii jsou studentům, pedagogům i veřejnosti k dispozici veškeré vnitřní předpisy a směrnice, které upravují chod školy. 

Součástí jsou také výroční zprávy školy řazené podle jednotlivých let a konkrétní vyhlášky rektora.

VNITŘNÍ PŘEDPISY

Registrované MŠMT

Vyhlášky

Vyhlášky a opatření jsou v plném znění přístupné v IS Moggis. Cesta: Dokumenty/Vnitřní předpisy.
 • Vyhláška rektorky č. 2/2017 o BP
 • Příloha vyhlášky o BP č. 1
 • Příloha vyhlášky o BP č. 2
 • Příloha vyhlášky o BP č. 3
 • Vyhláška rektorky č. 4/2014 o disciplinárních přestupcích vznikajících při plnění studijních povinností
 • Vyhláška rektorky č. 5/2014 Vnitřní grantový systém
 • Vyhláška rektorky č. 6/2014 ke státním závěrečným zkouškám
 • Vyhláška rektorky č. 7/2014 o postupu při uznávání výsledků studia absolventů VOŠ
 • Vyhláška rektorky č. 8/2014 o celoživotním vzdělávání
 • Vyhláška prorektora pro studijní činnost a rozvoj školy č. 9/2014 o poplatcích
 • Vyhláška rektorky č. 1/2020 k výzkumným projektům a publikování výstupů

Opatření

 • Opatření rektorky č. 1/2017
 • Příloha k opatření rektorky č. 1/2017
 • Opatření rektorky č. 1/2018 ve věci problematiky sexuálního obtěžování ze strany studujících, vyučujících a vedení vysokých škol

VÝROČNÍ ZPRÁVY

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR

HARMONOGRAMYAktuálně na SVŠE