SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > O škole > Úřední deska > Epidemie Koronaviru > Sdělení Ministerstva zdravotnictví s účinností od 22. 2. 2021

Sdělení Ministerstva zdravotnictví s účinností od 22. 2. 2021


Prosím, pozorně čtěte následující nařízení. Pod textem jsou odkazy na důležité soubory.

Povinnost pro školy a školská zařízení vyplývající již z ochranného opatření ze dne 5. 2. 2021: nechat si předložit výsledek negativního testu u zaměstnanců a studentů, kteří přijíždějí z rizikových zemí. Pokud zaměstnanec/student nepředloží škole výsledek negativního PCR testu nebo jiný doklad dle výše uvedeného ochranného opatření, pak by škola takového zaměstnance/studenta neměla vpustit do svých prostor. Ochranné opatření ukládá zaměstnancům/studentům povinnost informovat školu o cestách do rizikových zemí přesahující 12 hodin – viz níže podrobněji pravidla. 

Pravidla pro návrat z pobytu delšího než 12 hodin ze zemí k platné ochrannému opatření ze dne 14. 2. 2021:

  • s nízkým rizikem nákazy COVID-19 (zelená barva): cestující mohou z těchto zemí do ČR přijet bez jakýchkoliv omezení.
  • se středním rizikem nákazy COVID-19 (oranžová barva): cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Zároveň cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho negativním výsledku. Toto potvrzení bude vyžadováno dopravci jako podmínka pro přijetí cestujícího k přepravě a cestující jej musí na vyžádání předložit hraniční kontrole v ČR. Po dobu 10 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov ideálně respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku.
  • s vysokým rizikem nákazy COVID-19 (červená barva): cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Zároveň cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho negativním výsledku. Toto potvrzení bude vyžadováno dopravci jako podmínka pro přijetí cestujícího k přepravě a cestující jej musí na vyžádání předložit hraniční kontrole v ČR. Po příjezdu do ČR se cestující samoizoluje, do 5 dnů po příjezdu na území ČR má povinnost na vlastní náklady podrobit se RT-PCR testu a výsledek neprodleně předložit krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v Příjezdovém formuláři. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace (omezení volného pohybu), tj. karanténa/samoizolace skončí nejdříve 6. dnem nebo předložením negativního výsledku testu, pokud je pozdější než 6. den. Po dobu 10 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov ideálně respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku.
  • s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19 (tmavě červená barva): cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Zároveň cestující musí podstoupit RT-PCR test provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho negativním výsledku. Toto potvrzení bude vyžadováno dopravci jako podmínka pro přijetí cestujícího k přepravě a cestující jej musí na vyžádání předložit hraniční kontrole v ČR. Osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy jsou povinny se nejdříve 5 dnů po příjezdu (tj. nejdříve 6. den) na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu a výsledek neprodleně předložit krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v Příjezdovém formuláři, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřních. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace (omezení volného pohybu) , tj. karanténa/samoizolace skončí nejdříve předložením negativního výsledku testu, který může být proveden nejdříve 6. den po příjezdu. Po dobu 10 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov ideálně respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku. V případě, že cestující nebude mít reálnou možnost zajistit si provedení potřebného testu v zemi odjezdu nebo v důsledku onemocnění COVID-19 absolvoval v zemi odjezdu místními předpisy stanovenou izolaci, cestující kontaktuje Velvyslanectví ČR akreditované pro zemi, ve které se aktuálně nachází.

 


Aktuálně na SVŠE