SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > O škole > Úřední deska > Epidemie Koronaviru > Aktuální informace o výjimkách ke vstupu do ČR - pravidla a karanténní opatření MV ČR a MZV

Aktuální informace o výjimkách ke vstupu do ČR - pravidla a karanténní opatření MV ČR a MZV


návaznosti na vydané usnesení vlády č. 443 pro vstup občanů ČR a cizinců na území ČR ze dne 23. 4. 2020 (viz příloha) Vás informuji, že v souladu s uvolněním plošného zákazu volného pohybu na území ČR mohou osoby žijící na území ČR vycestovávat, aniž by na hranici byl kontrolován účel jejich vycestování.

MZV i nadále nicméně doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě -  Rozcestník informací k cestování. Před případnou cestou do zahraničí MZV žádá, aby si čeští občané před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD

Vláda usnesením také rozšířila okruh cizinců, kteří mohou za jasně stanovených podmínek vstoupit na území České republiky. Cestovat každý den do země, kde studují, i zpět mohou nově i příhraniční studenti. Ti se vyhnou karanténě, když každých 14 dnů předloží při překročení hranic maximálně čtyři dny starý test, který si zajistí na vlastní náklady.

Přijaté usnesení také rozšiřuje kategorie cizinců, kteří mohou do ČR vstoupit. Nově mohou za určitých podmínek přicestovat občané EU za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo studenti vysokých škol ze zemí EU.

Ministerstvo vnitra na svých webových stránkách uvádí přehled kategorií výjimek pro vstup do ČR s pravidly pro vstup a karanténními opatřeními.
Pro studenty lze využít tyto výjimky: 

  1. vstup studentů za účelem zkoušky na střední a vysoké škole na území ČR do 24 hodin
  2. vstup občanů EU, kteří již na území ČR mají předchozí bydliště a již v ČR chodí do školy (jedná se o návrat na území ČR - nejedná se o tzv. prvovstup) a vstup cizinců ze třetích zemí, kteří již mají na území ČR přechodný nebo trvalý pobyt
  3. vstup občanů EU za účelem studia na vysoké škole na území ČR bez předchozího pobytu nebo studia na území ČR nad 72 hodin (jedná se o nové studenty)

vstup přeshraničních žáků a studentů ze sousedních zemí studujících na území ČR (včetně dětí chodících do mateřské školy na území ČR)

 Viz bližší informace v samostatném informačním materiálu na webu MVČR - Výjimka pro žáky a studenty.

 
Další výjimkou je pro cizince vstup za účelem výkonu ekonomické činnosti do 72 hodin a za účelem ekonomické činnost nad 72 hodin, kteří musí dodržovat stanovená omezení či karanténní opatření. Tyto výjimky se tedy mohou týkat i pracovníků vysokých škol.

Občané  EU za účelem ekonomické činnosti do 72 hodin, kteří vstupují na území ČR jsou definováni jako zejm. majitelé a jednatelé firem a společností, osoby účastnící se obchodního jednání, realizace krátkodobé zakázky, další nepravidelné nebo nárazové obchodní aktivity apod.: obchodní jednání, služební/pracovní cesta, výkon nárazové/nepravidelné činnosti funkce statutárního orgánu, realizace zakázky v rámci samostatné výdělečné činnosti nebo svobodného povolání a nárazový/ nepravidelný výkon profesionální sportovní nebo umělecké činnosti. Nejedná se tedy o pravidelný výkon zaměstnání. Bližší informace jsou dostupné na: Výjimky pro EU občany za účelem ekonomické činnosti do 72 hodin.

Další výjimka pro občany EU za účelem ekonomické činnosti nad 72 hodin, kteří vstupují na území ČR, se vztahuje na: obchodní jednání, služební/pracovní cesta, vyslání/vnitropodnikový převod, výkon zaměstnání, výkon činnosti funkce statutárního orgánu, realizace zakázky v rámci samostatné výdělečné činnosti nebo svobodného povolání, výkon profesionální sportovní nebo umělecké činnosti. Dokumenty ke vstupu: potvrzení o výkonu ekonomické činnost nad 72 hodin (vzor MV na webu), plus jeden z těchto platných dokumentů potvrzující ekonomickou činnost v ČR (výčet není fixní): pracovní smlouva, pozvání na obchodní jednání nebo služební cestu, cestovní příkaz, doklad o zakázce, smlouva o výkonu funkce, výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku, smlouva o dílo a vysílací dopis.

Bližší informace jsou k dispozici na:  Výjimky pro EU občany za účelem ekonomické činnosti nad 72 hodin.
 Výjimky a pravidla pro vstup do České republiky včetně karanténních opatření jsou k dispozici viz tabulka v příloze – aktualizovaná k 27. 4. 2020.
Vzory potvrzení naleznete na: Vzory potvrzení pro cestování po dobu nouzového stavu.  
 Aktuální informace jsou k dispozici též na: Cestování a Přehled cestovních opatření členských států EU COVID-19
S ohledem na neustále se dynamicky vyvíjecí situaci doporučujeme sledovat web www.mvcr.cz – sekci Koronavirus a www.mzv.cz.
Informace naleznete k dispozici rovněž v anglickém jazyce - CORONAVIRUS Information in English.

 


Aktuálně na SVŠE