SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo

Marketingový tým 2019


V letošním roce jsme pro studenty třetích a čtvrtých ročníků středních škol připravili novinku, a to soutěž o nejlepší studentskou práci z oblasti MARKETINGU.

Jedná se o soutěž dvoučlenných družstev, jejichž úkolem je odevzdání písemné práce v rozsahu alespoň 10 normostran, která bude zaměřena na využití marketingových nástrojů v oblasti vinařské turistiky. Studenti mají v práci prokázat schopnost vyhledat a analyzovat relevantní informace a na základě toho prokázat originální přístup k řešení příslušného problému.

Práce studenti musí odevzdat nejpozději do 15. 4. 2019, a to na mail vesela@svse.cz. V prvním kole budou všechny práce vyhodnoceny komisí, která bude složena ze zástupců z akademické sféry i praxe a nejlepších 10 postoupí do druhého kola, ve kterém proběhne obhajoba před odbornou komisí.

Vítěz soutěže má možnost absolvovat týdenní stáž v některém z partnerských podniků SVŠE v zahraničí.

Soutěž se uskuteční při minimálním počtu 10 družstev.


Aktuálně na SVŠE