SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > O škole > Reference o škole

Reference o škole


Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo se může pochlubit také mnoha referencemi od významných osobností, bývalých studentů, současných i minulých pedagogů, nebo dokonce politiků.
V drtivé většině se jedná o velmi pozitivní hodnocení, založené na reálné situaci. Všichni se shodují na příjemném prostředí a kolektivu, stejně jako na moderním vybavení naší vzdělávací instituce.
Mezi referencemi naleznete i hodnocení zahraničních partnerů.
 

Absolventi Soukromé vysoké školy ekonomické

 

Ivana Dušková, absolventka SVŠE obor Účetnictví a finanční řízení podniku

Jak zpětně hodnotíte vaše rozhodnutí studovat na SVŠE?

Bylo to rozhodnutí, kterého jsem ani na chvíli nelitovala. Kdybych se mohla znovu rozhodovat mezi studiem na této škole a školami zvučných jmen, jako je například VŠE Praha, stejně bych se rozhodla pro SVŠE. Na celou dobu studia budu velmi ráda vzpomínat.

Jaké tedy bylo studium na této škole?

Lidský přístup vedení i profesorů, kteří sem dojíždějí z renomovaných VŠ,  mi umožnil prožít celá vysokoškolská léta tak, že jsem se do školy těšila nejen na spolužáky, ale i na přednášky, tedy na to, „co nového se dozvím“. Atmosféra školy, kde nejste jen číslo, vás správným způsobem vede k zájmu o studium a motivaci odnést si co nejvíce znalostí.

Vendula Bártečková Vendula Bártečková, absolventka SVŠE obor Marketing a management

Když jsem na internetu zjišťovala informace o vysokých školách se studiem zaměřeným na marketing, narazila jsem na SVŠE. Shodou okolností byl na této škole následující týden Den otevřených dveří. Již první návštěva školy mě přesvědčila o tom, že zde chci studovat. Od začátku na nás byly kladeny velké požadavky, ale zároveň k nám byli profesoři vždy velmi vstřícní, a pokud bylo třeba, podali nám pomocnou ruku. SVŠE však neznamenala pouze studium, ale také mimoškolní aktivity, a to jak z oblasti sportu, tak z oblasti zábavy. Nejvíce vzpomínám na cyklistický výlet do Chvaletic a především na lyžařský kurz v Donovalech. Právě zde se utvořily pevné přátelské vazby, a to jak mezi studenty navzájem, tak i mezi studenty a vyučujícími. Studium na SVŠE pro mě znamenalo úžasné tři roky. Bylo mi zde nabídnuto mnohem více, než jsem od studia na vysoké škole vůbec očekávala.

Profesoři a docenti

Iva Živělová Prof. Ing. Iva Živělová, CSc., na SVŠE vyučuje předmět podniková ekonomika, je děkankou fakulty regionálního rozvoje MZLU Brno

Jak hodnotíte studenty ve Znojmě? Vy máte samozřejmě srovnání s frekventanty své mateřské univerzity v Brně.

Musím říct, že se mi tady velice líbí. Studenti se mi jeví jako aktivní, se zájmem o studium. Ve srovnání s těmi brněnskými opravdu chodí na přednášky, chodí do výuky, prostě zdá se, že se tolik nerozptylují jako jejich kolegové v Brně. Ono je to možná dáno tím, že škola není tak anonymní. Myslím, že ono rodinnější prostředí, o kterém se tu nejen mluví, má v této škole rozhodně na výuku pozitivní vliv.

Co byste vzkázala těm, kteří se v těchto měsících budou rozhodovat o svém dalším studiu, budou zvažovat obory a vybírat školy?

Rozhodně bych řekla, že pokud jim vyhovuje některý z oborů, které nabízí SVŠE, a jsou na vážkách mezi znojemskou školou a některou větší, třeba i veřejnou školou, nemusí mít ze Znojma obavy. Nemusí se bát toho, že by šlo o nějakou regionální školu. Skutečně si myslím, že svojí úrovní je srovnatelná i s veřejnými univerzitami.

Josef Aff Univerzitní profesor Dr. Josef Aff, vedoucí Institutu Wirtschaftpedagogik na Wirtschaftuniverzität Wien

Měl jste při své přednášce na SVŠE Znojmo možnost blíže poznat atmosféru školy, její zázemí?

Moderní technické vybavení a estetické zařízení budov na mne udělalo dojem. Rád bych pogratuloval vedení vysoké školy a jeho týmu k tomu, jak dokázali vybudovat vysokou školu do nynější podoby. Tato atmosféra „nadšeného zrodu“ byla citelná po celou dobu mého pobytu u vás.

Jak na vás právě naši studenti zapůsobili?

S ohledem na to, že předmětem přednášky byly náročné ekonomické souvislosti a celý obsah byl přednášen v německém jazyce, mohu české studenty jenom chválit. Určitě pro ně nebylo jednoduché sledovat přednášku, protože to vyžadovalo znalost německé odborné terminologie.

Co byste popřál SVŠE pro příští období?

Jsem přesvědčen o tom, že pokračování v dosavadní orientaci je úspěšným receptem pro budoucnost. Jako v každé vzdělávací organizaci je klíčem k úspěchu odborná, vysokoškolská didaktická způsobilost vyučujících. V průběhu mého pobytu ve Znojmě jsem se mohl přesvědčit o vysoké kvalitě učitelů německého a anglického jazyka. Myslím si, že vysoká škola ve Znojmě disponuje solidním základem pro úspěšnou budoucnost

Odborníci z praxe

Ivana Pilařová Ing. Ivana Pilařová, v roce 2011 vyhodnocena jako nejlepší lektorka účetnictví v ČR, pravidelně přednáší na konferenci pořádané katedrou účetnictví při SVŠE Znojmo

Na znojemské vysoké škole přednáším vždy ráda, protože z řad studentů cítím, že se o problematiku, kterou vykládám, opravdu zajímají. Oceňuji, že se SVŠE orientuje na kvalitu. A to je podstatné – nikoliv to, zda se jedná o kapacitně velkou či malou nebo o školu veřejnou či soukromou.

Představitelé vedení města Znojma a Jm kraje

Petr Nezveda Petr Nezveda, starosta města Znojma v letech 2006–2010

Znojmo je krásné město, je to perla jižní Moravy i České republiky do značné míry neobjevená. Je tady krásné prostředí, myslím si, že je tady ještě ve srovnání s jinými lokalitami poměrný klid. Je zde krásné okolí. Z centra města jste za pět minut v přírodě, v národním parku Podyjí, takže i pro sport a využití volného času je to nádhera. Faktem je, že málokde – třeba v Brně, v Praze a v dalších univerzitních městech – se můžete jít učit do přírody, aniž by člověk musel jet někam autem nebo vlakem. Znojmo vás uvítá velmi srdečně a vlídně.

Vlastimil Gabrhel Vlastimil Gabrhel, starosta města Znojma v letech 2011 - 2018

Město Znojmo podporuje rozvoj znojemské vysoké školy. O tom svědčí i to, že kromě materiální podpory, jako je poskytování městské dotace na provoz vysoké školy nebo smlouva o dlouhodobém pronájmu budovy školy za symbolickou částku, existuje spolupráce i v dalších oblastech. Město Znojmo například podporuje vznik a fungování Účetního centra při SVŠE Znojmo tím, že vybrané městské organizace si zde nechávají zpracovávat účetnictví a poskytovat ekonomické služby od studentů znojemské vysoké školy, kteří pracují pod dohledem renomovaných odborníků.


Aktuálně na SVŠE