SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Mezinárodní vztahy > Zahraniční praxe studentů > Zuzana Králová – zahraniční stáž Rakousko

Zuzana Králová – zahraniční stáž Rakousko


Díky ochotě a spolupráci vedení a učitelů Soukromé vysoké školy ekonomické ve Znojmě jsem měla možnost se při povinných stážích dostat do zahraničí, kde jsem vykonávala praxi na městském úřadě v Retzu. I přes obavu jazykové bariéry jsem se odhodlala zvolit zahraniční stáž především proto, že cizí jazyk je v dnešní době velmi důležitý. Musím podotknout, že nejen díky této praxi mám k dnešnímu dni novou práci, kde téměř denně komunikuji ať už osobně, nebo mailem s německy mluvícími zákazníky. Absolvováním této praxe jsem nejen zdokonalila mluvení v německém jazyce a poznala spoustu nových lidí, ale naučila jsem se i úpravu webových stránek, které jsem překládala z němčiny do českého jazyka, a mimo jiné jsem měla možnost zjistit, jak fungují rakouské instituce, jako jsou banka nebo pošta. Už po prvním týdnu práce ve své kanceláři jsem věděla, že znalosti a zkušenosti, které mi tato stáž poskytla, jsou velmi cenné a do budoucna dozajista přínosem. Každému, kdo by chtěl v budoucnu stáž absolvovat, musím říct, že strach z neporozumění a z neznámého prostředí je naprosto zbytečný. Lidé na úřadě jsou velmi vstřícní a naprosto chápaví.

Tímto bych chtěla poděkovat organizaci školy, především PhDr. Nielsen a panu Sedlmayerovi a celému úřadu v Retzu, za zprostředkování této zkušenosti.


Aktuálně na SVŠE