SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Mezinárodní vztahy > Zahraniční praxe studentů > Věra Vlasáková – Torgau – Německo

Věra Vlasáková – Torgau – Německo


Torgau – město v srdci Evropy (2.–20. 5. 2011)

Toto reneanční město se nachází v severozápadní části Svobodného státu Sasko. Může se chlubit nejen velkým množstvím staveb z doby renesance, ale i slavnými osobnostmi, které v Torgau žily – Martin Luther a Kateřina von Bora. Okolo Torgau protéká řeka Labe, svědek významného setkání amerických a sovětských vojsk, které proběhlo na konci 2. světové války dne 25. dubna 1945.

V tomto zhruba 20tisícovém městečku jsem strávila své 3 týdny školní praxe. Po příjezdu do Torgau jsem byla ubytována v bytě, který se nacházel téměř v centru města.

První týden jsem strávila na městské radnici v oboru Státní správa města Torgau, obor sociální činnosti a dětské školní družiny. Na starost mě měla paní Feja,která mě první den provedla po celé radnici a seznámila s ostatními zaměstnanci a jejich náplní práce. Celý týden mě pak provázela po městě a společně jsme navštívily dětské jesle, školky a školu, nemocnici, hasiče i domov důchodců. Vedoucí těchto zařízení mě pokaždé seznámili s činností své instituce a provedli mě po ní.

Paní Feja mi také velmi pomohla s hledáním správného spojení do Berlína a koupí jízdenky na vlak. První volný víkend jsem totiž vyrazila za svým kamarádem, který je v Berlíně na studijným programu Erasmus. Počasí bylo nádherné, a tak jsme navštívili mnoho památek.

Druhý týden mě moje pracovní stáž zavedla do městského muzea. Na starost mě tento týden měla paní König. V pondělí a středu dopoledne připravovala pro školy dějepisnou hodinu, ve které si děti mohly vyzkoušet kostýmy z dob renesance a dozvěděli se něco o společenském postavení té doby. Zbytek týdne jsme pak pracovala na počítači, kde jsem překládala texty z němčiny do češtiny a upravovala německý text. Ve čtvrtek jsme společně s paní König jely do města Grimma, kde se nachází půjčovna kostýmů. V té jsme vybraly renesanční kostýmy pro akci, která se konala v neděli. Tato akce byla zaměřena na renesanční účesy a s tím spojenou módu.

Třetí týden jsem byla v turistickém informačním centru. Mou kontaktní osobu paní Bauermeister. Celý týden jsem pomáhala pracovnicím s chodem tohoto centra. Doplňovala jsem pohlednice a informační letáky, utírala jsem prach, a pokud bylo třeba, snažila jsem se vysvětlit turistům pomocí mapy, kudy se mají v Torgau kam dostat. Ve čtvrtek jsem se zúčastnila společně s dalšími turisty prohlídky města s průvodkyní.

Za 3 týdny praxe jsem vystřídala 3 kontaktní osoby, které mi dávaly různé úkoly a – co bylo nejdůležitější – bavili se se mnou, takže jsem měla možnost procvičit si svoje znalosti němčiny.

Celé 3 týdny nakonec utekly strašně rychle a byly pro mě nezapomenutelným zážitkem, ve kterém jsem si chtěla dokázat a také dokázala, že za ty roky, co se učím němčinu, se přeci musím nějakým způsobem domluvit. A proto určitě doporučuji jet na praxi do zahraničí, jelikož tato praxe vám totiž dá víc než praxe kdekoliv v podniku v Čechách, protože až za hranicemi republiky si uvědomíte, kolik se toho v cizím jazyku musíte ještě naučit, ale také to, kolik toho už umíte.

 


Aktuálně na SVŠE