SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Mezinárodní vztahy > Zahraniční praxe studentů > Jana Pavelková – Torgau – Německo

Jana Pavelková – Torgau – Německo


Torgau aneb můj třítýdenní pobyt v saském renesančním městě, 10.–30. ledna 2010

Torgau je město ležící na břehu řeky Labe v severozápadním Sasku v Německu, kde jsem strávila tři týdny svého studentského života. Bydlela jsem v bytě uprostřed města, kde jsem měla jeden pokoj pro sebe a vedlejší pokoj obýval německý soused. Počáteční nadšení, že nebudu úplně sama, se rychle vypařilo, protože jsme se pravidelně míjeli.

První týden jsem strávila v podniku Zweckverband Torgau-Westelbien, který se stará o zásobování města a jeho okolí pitnou vodou a jehož součástí je i čištění odpadních vod. Seznámila jsem se s chodem podniku v jeho hlavní budově, kde se především vyřizují administrativní záležitosti. V průběhu týdne jsem pak navštívila jednotlivé vodárny a čističky. Poznala jsem složitost systémů při čerpání podzemní vody, stejně jako náročný postup při čištění odpadní vody tak, aby se mohla průzračně čistá vrátit zpět do koloběhu přírody.

Překvapivým zjištěním byla pro mě pravidelná doba snídaně a oběda, což byl příjemně strávený čas u jídla s možností nezávazné německé konverzace. První týden uběhl jako voda v Labi a byl tu mnou naplánovaný jednodenní výlet vlakem do Lipska. V Lipsku jsem strávila příjemný, i když poněkud mrazivý den. Prozkoumala jsem zoo a prohlédla si především bezsrsté medvědy. Když jsem tuhle zprávu před časem četla na internetu, tak jsem tomu moc nevěřila, proto jsem se musela přesvědčit na vlastní oči. V téhle podobě však příliš nepřipomínali šelmy. Odpoledne jsem strávila procházkou po historickém centru města, kterou jsem zakončila v nákupním centru v hale hlavního nádraží.

Druhý týden mé stáže jsem absolvovala převážně na městském úřadě, kde hlavní náplní mé práce byl překlad německého textu o Torgau, do mého mateřského jazyka (v případě zájmu jej naleznete na www.torgau.eu). Překlad sám o sobě nebyl, až na pár výjimek, které neznal ani všemocný internet nijak těžký, ale uvést text „do správná češtin“byla pěkná dřina. Jeden den jsem také strávila v místní mateřské škole, což bylo velmi „funny“. Jako něco exotického jsem se stala okamžitě středem pozornosti téměř všech mrňousků, kteří se mě jeden přes druhého na něco ptali. Tento den jsem si skvěle užila.

Čtvrteční odpoledne a večer byl ve znamení slavnosti, které jsem se zúčastnila coby hosteska městského úřadu. No a pak už mě čekal jen prodloužený víkend, který jsem zasvětila průzkumu města, návštěvě a fotografování památek. Víkend jsem zakončila večerní relaxací v bazénu.

Poslední týden jsem se seznámila s chodem torgauského informačního centra. Zde se mým hlavním komunikačním jazykem stala angličtina. Ačkoli angličtina není zrovna mým koníčkem, tak po dvou předchozích týdnech obklopených pouze němčinou (nebo spíše sasštinou), jsem se na ni těšila, jako malé dítě na Vánoce. Přeci jen je pro konverzaci jednodušší. A pak už mě čekalo jen rozloučení a cesta domů. Díky této zahraniční stáži mám nyní spoustu krásných, ale i groteskních zážitků.

 

Fotky


 

 


Aktuálně na SVŠE