SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Mezinárodní vztahy > Zahraniční praxe studentů > Jana Hrůzová – Retz – Rakousko

Jana Hrůzová – Retz – Rakousko


Hodnocení praxe

Svoji třítýdenní praxi jsem měla možnost strávit v malém rakouském městě Retz, kde jsem pracovala na místním městském úřadě.

Toto městečko leží nedaleko Znojma (cca 13 km od Znojma) a to byl také jeden z důvodů, proč jsem rozhodla ucházet se o absolvování své praxe právě zde. Jelikož jsem si dopředu nebyla příliš jistá, do čeho jdu, tady jsem alespoň věděla, kam jdu. Retz jsem už dříve párkrát navštívila, navíc je tady možnost využít pravidelného vlakového spojení Znojmo-Retz nebo dojíždět vlastním autem, protože se jedná o poměrně krátkou vzdálenost. Ale musím říct, že všechny počáteční obavy se ukázaly být zbytečné.

Dalším, avšak nejhlavnějším důvodem, proč jsem začala uvažovat o zahraniční praxi, bylo to, že jsem si chtěla ověřit svoje jazykové znalosti. Němčinu se učím už od čtvrté třídy základní školy a velice mě baví, ale ještě nikdy jsem neměla možnost vycestovat sama do zahraničí a zkusit se vlastními silami dorozumět.

Přestože jsem se na takovouto praxi velmi těšila, měla jsem zároveň obavy, že rozmlouvat s rodilými mluvčími a snažit se jim rozumět nebude tak jednoduché jako ve škole při hodinách německého jazyka. O opaku jsem se mohla přesvědčit poměrně brzy, když jsem dostala za úkol zavolat na Městský úřad Retz a domluvit si s ředitelem úřadu panem Andreasem Sedlmayerem představovací pohovor. Z našeho telefonátu jsem měla dobrý pocit, protože pan ředitel na mě mluvil velmi zřetelně, pomalu a snažil se, abych mu vše rozuměla. Po této drobné zkušenosti jsem už jela na pohovor i na první den praxe s chutí a odvahou.

Na pohovoru mě pan Sedlmayer seznámil s náplní mojí práce (překládání dokumentů, pomoc v informačním centru a na Dnech partnerských měst ve Znojmě) a s několika technickými informacemi (např. o možnosti parkování).

První den na novém pracovišti mě pan ředitel Sedlmayer provedl jednotlivými odděleními městského úřadu a představil mě všem svým kolegům. Měla jsem možnost poznat starostu města Retz pana Karla Heilingera, prošla jsem všechny úseky a místnostmi, od archivu přes účtárnu a sekretariát až ke stavebnímu úřadu, kde jsem strávila většinu času své praxe. Zde jsem zakládala různá oznámení o přestavbách a žádosti o stavební povolení do složek podle jednotlivých katastrálních obcí (Retz Stadt, Altstadt Retz, Hofern, Obernalb, Unternalb, Kleihöfflein, Kleinriedenthal) a podle čísel parcel.

Celá praxe pro mě byla dobrou životní zkušenosti a kontrolou mých jazykových schopností. Jsem velmi ráda, že jsem se jí mohla zúčastnit a děkuji vedení školy za zajištění praxe a také vedení Městského úřadu Retz za její umožnění i všem zaměstnancům úřadu, kteří mi při mém pobytu vždy pomáhali.

 

Galerie


 

Aktuálně na SVŠE