SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Mezinárodní vztahy > Zahraniční praxe studentů > Ivana Dušková – Shanghai – Čínská lidová republika

Ivana Dušková – Shanghai – Čínská lidová republika


Třítýdenní zahraniční stáž v Číně očima bývalé studentky SVŠE Znojmo.

Na začátku prvního semestru třetího ročníku studia na SVŠE Znojmo jsme se dozvěděli o možnosti třítýdenní zahraniční stáže v Číně, konkrétně v městě Šanghaji. Znělo to téměř neuvěřitelně. Pohádkovost této nabídky ještě umocnil fakt, že finanční náročnost stáže byla skoro minimální vzhledem k tomu, že veškeré cestovní náklady hradila škola a ubytování bylo zajištěno u české rodiny, která, jak jsem později zjistila, byla jedním z důvodů, proč ve mně pobyt v čínském městě zanechal tak milé a domácky známé pocity. Všichni jsme věděli, že je to životní šance. Když jsem se následně dozvěděla, že mezi dvěma vybranými studenty, kteří pocítí tep šanghajského velkoměsta na vlastní kůži, jsem i já, byla jsem šťastná.

Let byl rozdělen na dvě části: Vídeň – Amsterdam, Amsterdam – Šanghaj. Při odletu z Vídně jsem pociťovala drobné mrazení, ve kterém se mísilo nadšení, zvědavost, ale i špetka obav z neznámého. Let z Amsterdamu do Šanghaje, kde většina cestujících byla asijského původu, se již nesl pouze v duchu touhy po poznání něčeho nového. A to bylo moc příjemné.

Výchozím bodem pro zpracování zadaného úkolu a poznávání chodu tamějšího podniku, se pro mě po dobu tří týdnů stala společnost Ammann Construction Machinery Shanghai Co., Ltd. Zde jsem měla každý všední den možnost seznámit se, tedy alespoň částečně, se spoustou nových věcí, jako i se vztahy na pracovišti, způsoby komunikace a s chováním čínských pracovníků. Všechny tyto poznatky byly nesmírně zajímavé a obohacující, stejně jako mé víkendové výpravy po památkách, kterých se sice v Šanghaji již mnoho nedochovalo, o to jsou však vzácnější, nových megalomanských budovách a mrakodrapech, jako nedílných součástí každodenního života přelidněného velkoměsta. Moje nová čínská kamarádka mi ukázala další z mnohých tváří Šanghaje, jež by mi bez ní pravděpodobně zůstala utajena. Ve staré čínské čtvrti či parcích na okraji centra jsem pozorovala tradiční způsob odreagování a zábavy některých Šanghajců, kde nechybělo hromadné cvičení Tai-Chi, hraní na staré čínské nástroje, zpěv či soutěžení asi desetičlenné skupiny mužů v tom, kdo napíše vybrané čínské znaky krásněji či správněji.

Rodina Kopicova, která nám poskytla ubytování, byla nesmírně přátelská a milá. To bylo důvodem, proč jsem se po celou dobu pobytu v Šanghaji cítila, jako bych byla pouze na návštěvě u příbuzných.

Poznávání nových lidí, věcí a míst nám rozšiřuje obzory. Díky takovýmto zážitkům se stáváme lepšími a tolerantnějšími.

Vřelé poděkování patří majiteli školy SVŠE Znojmo a prorektorovi pro studijní a pedagogickou činnost v jedné osobě Ing. Pavlu Štohlovi, PhDr. Júlii Nielsen, Ing. Ladislavu Žaliovi, a manželům Kopicovým, bez kterých by se tato pro mě nezapomenutelná stáž rozhodně neuskutečnila.

 

Foto


 

 

 

 

 

 


Aktuálně na SVŠE