SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Mezinárodní vztahy > Zahraniční praxe studentů > Barbora Vlčková – Retz - Rakousko

Barbora Vlčková – Retz - Rakousko


RETZ – město vína (2.–20. května 2011)

Retz je město v Rakousku nedaleko moravských hranic, asi 16 kilometrů jihozápadně od Znojma, ve spolkové zemi Dolní Rakousko.

V této vinařské oblasti jsem strávila tři týdny své pracovní praxe. Již od samého začátku jsem byla rozhodnutá pro toto městečko vzhledem k jeho blízkosti mého bydliště. Nechtěla jsem nikam daleko, proto jsem byla připravená denně pendlovat mezi Znojmem a Retzem a zase zpět.

Můj první pracovní týden jsem strávila na Městském úřadu v Retzu. Ihned po mém příchodu se mě ujal samotný ředitel úřadu, pan Andreas Sedlmayer, provedl mě po celé radnici, ukázal mi všechna oddělení a také mě seznámil se všemi pracovníky. Dokonce jsem měla tu čest poznat samotného starostu Retzu, pana Karla Heilingera. První dny jsem pracovala na překladu webových stránek samotného Městského úřadu do češtiny. Do toho jsem ještě překládala a vytvářela různé informační materiály a prospekty. V rámci své pracovní praxe jsem se také dostala do svého rodného města, kde jsem zastupovala Retz na Dnech partnerských měst a měla tak možnost poznat několik nových lidí.

Druhý týden mě čekala práce v Turistickém spolku, obdoba našeho Turistického informačního centra. Mojí náplní byla opět tvorba a překlad prospektů pro nadcházející kulturní akce a příprava hotelu Althof na přestavbu.

Poslední týden jsem absolvovala jak na Městském úřadu, tak v Turistickém spolku. Moje náplň práce byla opět různorodá. Překlad webových stránek do češtiny, přepisování textu na počítači, vytváření seznamů v Excelu, zakládání různých dokumentů do šanonů a následně do archivu. Dále jsem měla za úkol proměnit v bance peníze a poslat několik dopisů na zdejší poště.

Tímto bych chtěla poděkovat celému vedení školy za zajištění mé pracovní praxe v Retzu, dále samotnému panu řediteli Městského úřadu v Retzu, který mi zde dovolil celé tři týdny pracovat a já tak směla nakouknout i do jiných zákoutí radnice, a v neposlední řadě všem mým spolupracovníkům, kteří mi byli vždy nápomocní.

 

 

Aktuálně na SVŠE