SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Mezinárodní vztahy > Erasmus+ > Outgoing Students

Outgoing Students


Nabídka studijních pobytů

SVŠE nabízí pro studenty PF a KF následující aktuální nabídky ke studijním pobytům na partnerských univerzitách, s nimiž je podepsaná Bilaterální dohoda o spolupráci.

Termíny pro podávání přihlášek na výjezdy do zahraničí pro všechny semestry se řídí dle Vyhlášky rektora o zahraničních studijních pobytech a pracovních stážích. Aktuální výzvy jsou zveřejňovány průběžně.

 

Partnerské univerzity:

Slovenská republika

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Fakulta ekonómie a manažmentu) 

Na této webové stránce http://cms.uniag.sk/Groups/zahranicne-vztahy/podujatia/llp-erasmus-incoming-students/ naleznete praktické  informace pro studenty. Přihlašovací formuláře jsou ke stažení zde http://cms.uniag.sk/Groups/zahranicne-vztahy/podujatia/llp-erasmus-incoming-students/how-to-apply/.

 • Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica (Ekonomická fakulta) 

Informace o studijním pobytu pro studenty na UMB v rámci Erasmu najdete na http://www.umb.sk/umb/umbbb.nsf/page/Erasmusp1

Itálie

 •  Universitá Degli studi di Trento

Informace o škole v anglickém jazyce naleznete zde: http://www.unitn.it/en/outgoing/2989/erasmus-mundus 

Rakousko

 • FH Krems

Informace ke studiu v rámci Erasmu jsou na http://www.fh-krems.ac.at/, studenti musí přiložit k přihlášce kopii svého cestovního dokladu a maturitního vysvědčení.

Maďarsko

 • Széchényi István University Györ

Informace ke studiu v rám programu Erasmus najdete zde http://ipc.sze.hu/eng/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=160

Turecko

 •  Istanbul Gelisim Vocational School

Informace o škole v anglickém jazyce naleznete zde: http://en.gelisim.edu.tr/

 •  Yalova Üniversitesi

Informace o škole v anglickém jazyce naleznete zde: http://www.yalova.edu.tr/ilahiyatfakultesi

Finsko

 • Yrkeshögskolan NOVIA

Informace o škole v anglickém jazyce naleznete zde: http://www.novia.fi/exchange-students/

Chorvatsko

 • University College Nikola Subic Zrinski

Informace o škole v anglickém jazyce naleznete zde: http://www.zrinski.org/group/about-us/institutions/university-college-nikola-subic-zrinski/

 

Kypr

 • P. A. College, Larnaca
 • Marketing Institute of Cyprus, Nicosia a Limassol

 

Portugalsko

 •  Universidade Lusófona do Porto, Porto

 

Prihláška do výběrového řízení na studijní pobyt - informace k výběrovému řízení viz IS Moggis

K přihlášce na studijní pobyt je nutno dodat:

1. Strukturovaný životopis v jazyce podle země, do které student pojede na studijní pobyt / pracovní stáž (AJ, příp. ČJ – pro SR).

2. Motivační dopis v cizím jazyce 

3. Doklad o jazykové zkoušce (pokud jste ji absolvovali)

Pravidla pro stanovení pořadí uchazečů při výběrovém řízení:

1. Studijní průměr

2. Úroveň znalostí cizího jazyka

3. Účast studenta na aktivitách pořádaných SVŚE

4. Doporučení pedagogů

 

HODNOTÍCÍ TABULKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

 

Nabídka pracovních stáží

Termíny pro podávání přihlášek na výjezdy do zahraničí pro všechny semestry se řídí dle Vyhlášky rektora o zahraničních studijních pobytech a pracovních stážích.

Student, který chce vyjet do zahraničí na pracovní stáž v rámci programu Erasmus, si může stáž v podniku domluvit sám (podmínka je realizování stáže ve státu, který je součástí EU + státy zapojené do programu), nebo může zvolit stáž s partnerskou institucí SVŠE.

Stáž musí být předem domluvena mezi vysílající vysokoškolskou institucí, přijímajícím podnikem a studentem.

Délka pracovní stáže je minimálně 3 a maximálně 12 měsíců.

Pobyt v zahraničí je hrazen z přidělených prostředků EU formou paušální částky na měsíc pobytu v zahraničí.

Pracovní stáže se mohou zúčastnit jak studenti PF, tak studenti KF.

 

 

 

Prihláška do výběrového řízení na pracovní stáž  informace k výběrovému řízení viz IS Moggis

K přihlášce na pracovní stáž je nutno dodat:

1. Strukturovaný životopis v jazyce podle země, do které student pojede na studijní pobyt / pracovní stáž (AJ, příp. ČJ – pro SR).

2. Motivační dopis v cizím jazyce 

3. Doklad o jazykové zkoušce (pokud jste ji absolvovali)


Důležité informace a termíny

Výzvy na pracovní stáž pro ak. rok 2018/2019 budou zveřejněny prostřednictvím školního informačního systému Moggis v průběhu akademického roku vždy podle aktuální nabídky a volných míst.

 

Dokumenty ke stažení pro vyjíždějící studenty

pro informaci ohledně potřebných dokumentů k výjezdu se informujte na zahraničním oddělení SVŠE

 

 

Průvodce studenta – co dělat, když chci vyjet, a jak mám postupovat, když budu vybrán/a?

Pokyny pro studenty

Dohoda o uznání předmětů (Odevzdává se na studijní odd. SVŠE po návratu)

 

 

 


Aktuálně na SVŠE