SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Mezinárodní vztahy > Erasmus+ > Outgoing employees

Outgoing employees


Program Erasmus+ je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Program je určen především pro studenty, také pro pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a ostatních subjektů.

 

Zaměstnanci SVŠE mohou vyjet na dva typy aktivit:

1. Výukové pobyty

- v délce na 2 dny až 2 měsíce (v rozsahu min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu)

- lze vyjet pouze na partnerskou univerzitu vlastnící ECHE

- tato aktivita umožňuje pedagogům SVŠE vyučovat na partnerské univerzitě v jakémkoliv oboru / akademické disciplíně

2. Školení

- v délce 2 dny až 2 měsíce

- na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE či jakékoliv veřejné či soukromé organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží

- tato aktivita podporuje profesní rozvoj pedagogických i nepedagogických pracovníků VŠ formou školení v zahraničí (s výjimkou konferencí) / stínování zaměstnance na pracovišti / náslechů přednášek / odborného kurzu na partnerské univerzitě či jiné organizaci v zahraničí.

 

Podmínky pro výjezd do zahraničí

Zaměstnanci SVŠE musí mít po celou dobu v zahraničí řádně podepsanou pracovní smlouvu. O pracovní pobyt mohou žádat zaměstnanci formou podání přihlášky koordinátorovi programu v průběhu celého semestru. Platí pravidlo, že v stávajícím semestru se podávají přihlášky na semestr následující, a to do termínu dle Vyhlášky prorektorky pro vnější vztahy č. 11/2014 . Vždy před ukončením daného semestru oznámí oddělení zahraničních vztahů blížící se konec termínu pro podávání přihlášek a datum konání nastávajícího výběrového řízení všem zaměstnancům prostřednictvím jednotného školního informačního systému. Výběrové řízení provádí zasedání vedení SVŠE na základě jednotně stanovených pravidel hodnocení.

Před pobytem:

Zaměstnanec, který byl vybrán na pobyt v zahraničí, musí co nejdříve kontaktovat partnerskou univerzitu / organizaci, resp. příslušnou osobu oddělení zahraničních vztahů, a informovat ji o svém zájmu zúčastnit se výukového pobytu nebo školení na univerzitě. Po kladném vyřízení zaměstnanec odesílá na zahraniční organizaci vyplněnou a domácí institucí podepsanou smlouvu o mobilitě, tzv. „Staff mobility for teaching mobility agreement pro výukový pobyt  „Staff mobility for training mobility agreement pro školení, s žádostí o schválení. Schválený dokument potvrzený všemi třemi stranami odevzdává koordinátorovi SVŠE (v závislosti na národní legislativě jsou přípustné naskenované a elektronické podpisy). Podrobnosti týkající se výuky / školení, ubytování a dopravy si zaměstnanec vyřizuje sám. Před výjezdem bude koordinátorem vystavena zaměstnanci Účastnická smlouva k mobilitě, na jejímž základě může být vyplacena výše grantu.

V průběhu pobytu:

Před ukončením pobytu je nutné si na zahraniční univerzitě vyžádát potvrzení o délce pobytu, též „Confirmation“, s přesným datem pobytu od–do. U výukového pobytu musí být na potvrzení uveden i počet odučených hodin.

Po ukončení pobytu:

Zaměstnanec je povinen svému koordinátorovi na SVŠE odevzdat potvrzení o délce pobytu a do 30 dnů od obdržení výzvy vyplnit on-line závěrečnou zprávu, která bude zaslána e-mailem.

 

Financování zaměstnaneckých pobytů:

Zaměstnanec se schváleným pobytem dostane následnou finanční podporu:

- jednotkový příspěvek na pobytové náklady dle schváleného tabulkového stipendia – částka bude vyplacena po podpisu Účastnické smlouvy před výjezdem do zahraničí

- příspěvek na cestovní náklady formou věcného plnění – částka za dopravu bude vyplacena až na základě předložených dokladů vynaložených na cestu.

 

Ostatní informace jsou zahrunty ve vyhlášce 3/2015 o zahraničních pobytech zaměstnanců.

 


Aktuálně na SVŠE