SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Mezinárodní vztahy > Aktuality > Návštěva vedení SVŠE na univerzitě Mateje Bela v Banské Bystrici

Návštěva vedení SVŠE na univerzitě Mateje Bela v Banské Bystrici


V pondělí 24. února 2014 navštívili představitelé SVŠE Znojmo ve složení rektorka doc. Ing. Hana Březinová, CSc. a prorektor pro studium a rozvoj Ing. Pavel Štohl partnerskou univerzitu v Banské Bystrici. Zástupce znojemské vysoké školy přijali děkan ekonomické faktulty Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a proděkanka pro mezinárodní vztahy doc. Ing. Vanda Maráková, PhD. 

Předmětem jednání byly možnosti vzájemné spolupráce například v oblasti vědy a výzkumu. Zástupci univerzity Mateje Bela přislíbili účast na mezinárodní vědecké konferenci Nové tredny, která se uskuteční v listopadu 2014 ve Znojmě. Dále byly diskutovány možnosti vzájemné výměny studentů v rámci programu Erasmus, například ve studijním oboru Cestovní ruch nebo Ekonomika a management malých a středních podniků. 

Představitelé slovenské univerzity informovali také o možnostech inženýrského studia pro znojemské absolventy, neboť bakalářské studijní obory akreditované na SVŠE Znojmo nabízí Univerzita Mateje Bela také v magisterském programu.

Foto ze setkání

 

 

 


Aktuálně na SVŠE