SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Katedry > Katedra cizích jazyků > Zkouška FCE za výhodných podmínek na SVŠE

Zkouška FCE za výhodných podmínek na SVŠE


Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo uzavřela dohodu o spolupráci s organizací Cambridge P.A.R.K. o administraci zkoušek FCE ve vlastních prostorách. V roce 2021 proběhne termín zkoušek 29.5. Studenti i veřejnost se mohou registrovat k této zkoušce přímo zde (viz. dále) za následujících zvýhodněných podmínek:

 

  • Sleva 200 Kč z ceny zkoušky, tzn. konečná cena za FCE je 4350 Kč.
  • Studenti středních a vysokých škol a absolventi do dvou let po skončení školy s trvalým bydlištěm ve Znojmě mohou požádat město Znojmo o proplacení úspěšně složené zkoušky, a to v rámci projektu Kolumbus, Znojmo mluví anglicky.
  • Studenti prezenční formy Soukromé vysoké školy ekonomické, kteří nemají trvalé bydliště ve Znojmě, dostanou příspěvek 2000 Kč od SVŠE v případě úspěšně složené zkoušky v roce 2021.
  • Možnost absolvovat krátkodobý přípravný kurz seznamující s formou zkoušky, kde si můžete zkusit jednotlivé subtesty nanečisto (platí v případě dostatečného počtu zájemců).
  • kontakt: tel. 515 222 597
  • Uchazeči registrovaní ke zkoušce mohou absolvovat zkoušku FCE nanečisto v prostorách SVŠE. Termín: 26. 3. 2021 registrace: do 14. 3. 2021
  • Zkouška nanečisto pro neregistrované zájemce: 500Kčpokud se kandidát do 3 měsíců od data konání ústní části MOCKu přihlásí k libovolnému termínu reálné zkoušky, získá slevový voucher na zkoušku. Platbu nutno uhradit do konce registračního období.
  • Registrace na zkoušku nanečisto zde

 


Termín zkoušky

Zkouška Termín  
 FCE (písemná i ústní) 29. 5. 2021  

 

Termín registrace

Registrace Termín Poznámka

Řádná registrace

Pozdní registrace

25. 4. 2021

 

Registrace se stává platnou až po obdržení platby

Příplatek za pozdní registraci 700,– Kč

!! Žadatel o zkoušku za sníženou cenu je povinen do poznámky "kód instituce" v přihlášce vyplnit partnerský kód školy: UPS003 !!

Místo konání zkoušky

SVŠE, Loucká 656/21 Znojmo

Způsob platby (viz přihláška)

Způsob Informace Poznámka
     
Převodem na účet číslo účtu: 27-5819900237/0100
variabilní symbol: číslo faktury
specifický symbol: datum narození ve formátu: ddmmrrrr

 

 

Poplatek za zkoušku

Termín Poplatek Poznámka


Poplatek za zkoušku musí být připsán nejpozději v poslední den registrace ke zkoušce, doporučujeme provést platbu nejméně 3 dny před koncem registrací.

Kč 4350,–

!!Žadatelé o zkoušku za tuto sníženou cenu jsou povinni vypsat do poznámky "kód instituce" v přihlášce partnerský kód školy: UPS003!!

Poplatky za zahraniční platbu hradí kandidát.


 Přihláška 

Vyplňte následující přihlášku, do kolonky typ zkoušky zvolte FCE, do kolonky místo zkoušky zvolte Znojmo - SVŠE, do kolonky poznámka uveďte UPS003

Podmínky a storno poplatky: viz přihláška

Pozn: Mezinárodní jazykové zkoušky včetně znoušek nanečisto mají vládní výjimku z 27.2.2021 a můžou probíhat prezenčně bez omezení. Pokud v uvedené době platí zákaz cestování mezi okresy, stačí se prokázet čestným prohlášením (viz. následující odkaz)

vládní výjimka pro mezinárodní jazykové zkoušky

 

 

Přihláška na zkoušku FCEAktuálně na SVŠE