Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Studijní středisko Znojmo > Školné a poplatky

Školné a poplatky


Bakalářské studium

  • prezenční forma studia – školné 17 000 Kč za semestr
  • kombinovaná forma studia – školné 15 000 Kč za semestr

Školné lze hradit jednorázově nebo si jej lze rozložit na 3 nebo 5 splátek. Při rozložení na 3 splátky se částka nenavyšuje, u rozložení na 5 splátek dochází k navýšení o 1 000 Kč.

 

Studenti prezenční formy mají navíc možnost již v 1. semestru získat MIMOŘÁDNÉ STIPENDIUM. Stačí, když splní jednu z následujících podmínek:

  OA nebo gymnázium SOŠ a jiné typy škol
průměr * do 1,7  do 1,7
  stipendium 14 000 Kč stipendium 7 000 Kč
  => školné 3 000 Kč => školné 10 000 Kč
průměr * do 2,0 ---
  stipendium 7 000 Kč ---
  => školné 10 000 Kč  

* průměr se počítá z výročního vysvědčení z 3. ročníku, pololetí 4. ročníku a maturitního vysvědčení

Školné v následujících semestrech je ve standardní výši 17 000 Kč. Studenti mají nárok na získání prospěchového spipendia ve výši až 10 000 Kč v závislosti na dosaženém průmětu v průběhu studia na SVŠE.

Absolventi VOŠ mají studium v 1. semestru (event. 6. semestru, pokud si studium nezkrátí) ZDARMA. Školné v dalších semestrech hradí dle formy, kterou studují.

Bankovní spojení:

  • banka: KB Znojmo
  • číslo účtu: 86-4560930247/0100
  • variabilní symbol: rodné číslo studenta bez lomítka

Aktuálně na SVŠE

Logo EU
Logo MŠMT