SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Studijní středisko Znojmo > Školné a poplatky

Školné a poplatky


Bakalářské studium

  • prezenční forma studia – školné 18 000 Kč za semestr
  • kombinovaná forma studia – školné 16 000 Kč za semestr

Školné lze hradit jednorázově nebo si jej lze rozložit na 3 nebo 5 splátek. Při rozložení na 3 splátky se částka nenavyšuje, u rozložení na 5 splátek dochází k navýšení o 1 000 Kč.

Absolventi VOŠ mají studium v 1. semestru 50 % slevu na školném ( tato sleva platí event. i v 6. semestru, pokud si studium nezkrátí ). Školné v dalších semestrech hradí dle formy, kterou studují.

Bankovní spojení:

  • banka: KB Znojmo
  • číslo účtu: 86-4560930247/0100
  • variabilní symbol: rodné číslo studenta bez lomítka

Aktuálně na SVŠE